Parkways is een hoogwaardig netwerk van recreatieve hoofdroutes voor fietsen, wandelen, paardrijden en varen. We verbeteren bestaande routes en realiseren ontbrekende schakels. De routes zijn gekoppeld aan grote landschappelijke lijnen en structuren in het gebied. De routes zijn wijzen als vanzelf de weg. De Parkways zijn recreatieve, maar door beplanting ook natuurlijke, groene linten door het landschap. Langs de routes worden markante verblijfs- en uitzichtplekken gecreëerd. In het oog springende, fotogenieke plekken en iconische objecten die bijdragen aan de herkenbaarheid van de route en van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Parkways Den Haag
Met het plan ‘Ruim baan voor de fiets – meerjarenplan fiets 2040’ werkt NPHD-partner gemeente Den Haag aan een fietsnetwerk waarvan de Parkways een onderdeel zijn. Het groene ‘rondje Den Haag’ vormt in combinatie met de sterfietsroutes een netwerk, dat de fietser een comfortabele route levert. Het groene rondje verbindt de groen- en natuurgebieden Meijendel, Westduinpark, van zee tot Zweth, Vlietzone, Loozone en de landgoederenzone met elkaar. De landschappelijke routes leveren een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van de stad en worden gebruikt door inwoners, bezoekers en toeristen. In 2020–2025 worden metropolitane en landschappelijke (ster)fietsroutes in en om de stad aangelegd en/of verbeterd, betere doorstroming bij kruispunten gerealiseerd, conflicten tussen fietsers en voetgangers verminderd en de laatste 13 kilometer aan tegelfietspaden geasfalteerd.

 

Parkway De Vliet
De Vliet is een aantrekkelijke vaarweg met hoge landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Om de beleving van de Vliet vanaf de oevers te verbeteren wordt geïnvesteerd in de wandel- en fietsroute langs het water. Door verkeerskundige knelpunten op te heffen, te zorgen voor meer ‘comfort’ (wegdek, rustplekken), de landschappelijke kwaliteit te versterken en door bijzondere plekken langs de Vliet te markeren wordt de kwaliteit en betekenis van de Vliet als regionale Parkway verder versterkt.

Parkway Van Zoetermeer naar Zee
Van Zoetermeer naar Zee is een Parkway die loodrecht op de kustlijn het kustlandschap doorsnijdt. De route laat daarmee een doorsnede zien van de kenmerkende kustlandschapstypen: de jonge duinen, de binnenduinrand, de strandvlakten en de strandwallen, tot aan het veenweidegebied. Dit is een van de weinige plekken in Noordwest-Europa waar deze opeenvolging nog zo goed te beleven is. Door verkeerskundige knelpunten op te heffen, te zorgen voor meer ‘comfort’ (wegdek, hoogteverschillen, rustplekken), de landschappelijke kwaliteit te versterken en door bijzondere plekken langs de route te markeren, wordt de kwaliteit en betekenis van Van Zoetermeer naar Zee als regionale Parkway verder versterkt. Vanuit het project Versterken van bestaande natuur werken we langs deze route ook aan goede ecologische verbindingen.