Nationaal Park Hollandse Duinen en partners realiseren een hoogwaardig netwerk van recreatieve hoofdroutes, bijvoorbeeld voor fietsen, wandelen, paardrijden en varen: de ‘Parkways’. We doen dit vooral door bestaande routes te verbeteren en soms door ontbrekende schakels in het netwerk te realiseren

De Parkways zijn herkenbaar als hoofdroutes binnen Hollandse Duinen, comfortabel door een royaal profiel met voldoende ruimte voor verschillende gebruikersgroepen. De routes zijn gekoppeld aan grote landschappelijke lijnen en structuren in het gebied. De routes zijn continu en wijzen als vanzelf de weg. De Parkways zijn recreatieve, maar door beplanting ook natuurlijke, groene linten door het landschap. Langs de routes worden markante verblijfs- en uitzichtplekken gecreëerd. In het oog springende, fotogenieke plekken en iconische objecten die bijdragen aan de herkenbaarheid van de route en van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Parkways Den Haag
Met dit project realiseren we het groene ‘rondje Den Haag’, dat de groengebieden rond de stad met elkaar verbindt. Den Haag kent prachtige natuur- en recreatiegebieden op fietsafstand van de stad, zoals het duinlandschap en de landgoederenzone langs de Vliet. De landschappelijke routes leveren een bijdrage aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat van de stad en worden gebruikt door inwoners, bezoekers en toeristen. De sterfietsroutes worden naadloos met dit recreatieve rondje verknoopt, zodat het ook aantrekkelijk is om deze routes te gebruiken om de stad uit te komen.

Parkway De Vliet
De Vliet is een aantrekkelijke vaarweg met hoge landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten. Om de beleving van de Vliet vanaf de oevers te verbeteren wordt geïnvesteerd in de wandel- en fietsroute langs het water. Door verkeerskundige knelpunten op te heffen, te zorgen voor meer ‘comfort’ (wegdek, rustplekken), de landschappelijke kwaliteit te versterken en door bijzondere plekken langs de Vliet te markeren wordt de kwaliteit en betekenis van de Vliet als regionale Parkway verder versterkt.

Parkway Van Zoetermeer naar Zee
Van Zoetermeer naar Zee is een Parkway die loodrecht op de kustlijn het kustlandschap doorsnijdt. De route laat daarmee een doorsnede zien van de kenmerkende kustlandschapstypen: de jonge duinen, de binnenduinrand, de strandvlakten en de strandwallen, tot aan het veenweidegebied. Dit is een van de weinige plekken in Noordwest-Europa waar deze opeenvolging nog zo goed te beleven is. Door verkeerskundige knelpunten op te heffen, te zorgen voor meer ‘comfort’ (wegdek, hoogteverschillen, rustplekken), de landschappelijke kwaliteit te versterken en door bijzondere plekken langs de route te markeren, wordt de kwaliteit en betekenis van Van Zoetermeer naar Zee als regionale Parkway verder versterkt. Vanuit het project Versterken van bestaande natuur werken we langs deze route ook aan goede ecologische verbindingen.