NPHD-partner landschapstafel Duin Horst & Weide werkt hard om het gebied tussen Den Haag, Leiden en Zoetermeer beleefbaarder, vitaler en authentieker te maken. Een van de projecten betreft het realiseren van aantrekkelijke stad-landverbindingen zodat de stedeling op een eenvoudige, aantrekkelijke manier het buitengebied kan bereiken. De Loozone is zo’n stad-landverbinding.

De Loozone verbindt het Haagse Bos met de Vliet, waardoor een aantrekkelijke langzaamverkeersverbinding wordt gevormd tussen het centrum van Den Haag, de wijk Bezuidenhout, Voorburg en de Vliet. De Vliet ontsluit vervolgens op haar beurt de Duivenvoordecorridor en het veenweidegebied waardoor een lange, aantrekkelijke, continue groenzone ontstaat waarbij cultuurhistorie, natuur en landschap de belangrijkste elementen zijn.

Met de verdichtingsopgaven die spelen in de steden, is het voor de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de steden van cruciaal belang dat de inwoner op een aantrekkelijke en logische manier in het buitengebied kan komen. Via het Haagse bos loop je vanuit het centrum van Den Haag naar de ‘Duinen’ en de ‘Horsten’.
De Loozone verbindt het Haagse Bos met de Vliet. Langs de Vliet loopt een Hollandse Baan, die direct doorloopt naar de ‘Weiden’. Op deze manier heb je vanuit het centrum van Den Haag drie totaal verschillende landschapstypen ‘om de hoek’. Bijkomend voordeel is dat centrum Voorburg ook via een aantrekkelijke groene route met het centrum van Den Haag verbonden wordt.