Waar natuur stad en zee verbindt

In Zuid -Holland ligt langs de Noordzee, tussen strand en binnenland en vlak bij de grote steden, Nationaal Park Hollandse Duinen. Een uniek gebied waar landgoederen, duinen, bollenvelden, veenweiden, dorpen en steden elkaar afwisselen. Het is enorm divers, steeds anders en vol beleving. Met een beetje geluk zie je vossen, reeën en zeehonden. En dat midden in het drukst bevolkte gebied van Nederland.

Nationaal park nieuwe stijl

Nationaal Park Hollandse Duinen is één van de eerste nationale parken nieuwe stijl en is daarmee veel meer dan alleen natuur. Hollandse Duinen is uniek door de nabijheid van de zee, de dorpen en steden, de waardevolle natuur in en rond de duinen en de rijke cultuur en historie. De mix van natuurlijke en door de mens gevormde landschappen maakt het gebied zo ‘Hollands’. Je ervaart er de wisselwerking tussen mens en natuur. Je ziet er de resultaten van onze oude strijd tegen- en onze nieuwe verbondenheid met het water.

Nationaal park in ontwikkeling

Eind 2016 koos het Nederlandse publiek Hollandse Duinen als een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Nog geen 5 maanden eerder had Dunea het initiatief genomen om het nationale park te stichten. Maar liefst 39 partners sloten zich bij het initiatief aan. Samen stelden we een ambitiedocument op: waar staan we als Nationaal Park voor? Circa 100 bewoners, gebruikers, vrijwilligers en ondernemers leverden input. Lees hier wat we willen bereiken.

In december 2020 is de officiële status van nationaal park aangevraagd door Hollandse Duinen bij het ministerie van LNV. In de Statusaanvraag staan de koers en ambities voor de samenwerking tussen alle partners van Nationaal Park Hollandse Duinen. Door deze samenwerking wordt het mogelijk de ambities van dit nationaal park nieuwe stijl waar te maken.
Onderdeel van de Statusaanvraag is het Uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen. Het Uitvoeringsprogramma 2020-2025 biedt een overzicht van de gezamenlijke acties en projecten van de partners van Hollandse Duinen.

Samenwerking NPHD

Meer dan 50 partners werken samen in Nationaal Park Hollandse Duinen. De kern van de organisatie wordt gevormd door Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland. Lees hier meer over de samenwerking.