De kern van de organisatie Nationaal Park Hollandse Duinen wordt gevormd door Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Samenwerken
De zes partijen ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst met de stichting om Nationaal Park Hollandse Duinen een solide basis te geven van waaruit het uitvoeringsprogramma wordt gerealiseerd.
De kernteamleden werken samen met veel partijen aan o.a. gebiedsprojecten, de bekendheid van het nationaal park en educatie en onderzoek. De kernteamleden nemen de rol in als facilitator, inspirator en verbinder.

Wim Drossaert (voorzitter Nationaal Park Hollandse Duinen, werkzaam bij Dunea)
Georgette Leltz (Programmadirecteur Nationaal Park Hollandse Duinen, werkzaam bij Dunea)

E-mail

Henk Jan Kiewiet (Programmamanager Nationaal Park Hollandse Duinen, werkzaam bij Provincie Zuid-Holland)

E-mail

Arjan van der Zee (Programmamanager Nationaal Park Hollandse Duinen, werkzaam bij Staatsbosbeheer)

E-mail

Irene Mulder (Adviseur Nationaal Park Hollandse Duinen, werkzaam bij gemeente Den Haag)

E-mail

Lennert Langerak (Programmasecretaris Nationaal Park Hollandse Duinen)

E-mail

Marian Hage (Coordinator Communicatie&Marketing Nationaal Park Hollandse Duinen)

E-mail

Charissa Koolen (Communicatie&Marketing Adviseur Nationaal Park Hollandse Duinen)

E-mail