Sinds november 2018 is de ontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen ondergebracht in de stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. Dunea, Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze stichting wil het gebied samen met partners veerkrachtig, aaneengesloten en beleefbaar maken en zo de officiële status Nationaal Park behalen.

Samenwerken
De drie partijen ondertekenden elk een samenwerkingsovereenkomst met de stichting om Nationaal Park Hollandse Duinen een solide basis te geven van waaruit een concreet uitvoeringsprogramma kan worden gerealiseerd. De kernteamleden werken samen met veel partijen in het gebied werken aan natuurverbindingen, gebiedsidentiteit en verhalen delen, om de waarde van Nationaal Park Hollandse Duinen beter te kunnen beleven. De kernteamleden nemen de rol in als facilitator, inspirator en verbinder. Gemeente Den Haag schuift, in de persoon van Irene Mulder als landschapsarchitect, aan bij kernteamoverleggen als adviseur en partner.

Wim Drossaert (voorzitter Nationaal Park Hollandse Duinen)

Met Nationaal Park Hollandse Duinen werken we samen aan het beschermen en versterken van de natuur waar nodig en het realiseren van (natuurlijke) verbindingen  met de omgeving en met elkaar. We kijken over grenzen heen. Door verbintenissen te zoeken, worden we samen krachtiger.

Georgette Leltz (Dunea)

Vanaf de start in 2016 zet ik mij in om van Hollandse Duinen een Nationaal Park nieuwe stijl te maken. Vanuit een strategische rol werk ik onder andere samen met landelijke partners als SNP en Nationale Parken Bureau en ben ik bezig met een landelijk pilot om voor Hollandse Duinen de eerste Landschapsstrategie op te stellen. Daarnaast werk ik aan de vertaling van visie en ambities naar het Uitvoeringsprogramma van Nationaal Park Hollandse Duinen.

E-mail

Henk Jan Kiewiet (Provincie Zuid-Holland)

Ik werk als programmamanager vanuit de provincie Zuid Holland aan Nationaal Park Hollandse Duinen. In het kernteam hebben we een werkverdeling gemaakt wie waar trekker van is. Ik ben trekker en daarmee ook aanspreekpunt van de volgende onderdelen: samenwerking tussen beheerders, recreatieve verbindingen, strandnatuurvisie, meerwaarde bepaling, de officiële statusaanvraag bij ministerie LNV, het programmaplan en het risicodossier.

E-mail

Arjan van der Zee (Staatsbosbeheer)

Heeft u een vraag over de toekomstvisie en de ambities van dit prachtige gebied? Wilt u een gesprek aangaan omtrent samenwerking of participatie? Of wilt u een mooie (inhoudelijke) bijdrage leveren om het  Nationaal Park nog mooier te maken, neem dan gerust contact met mij op. Samen ontdekken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

E-mail