De kern van de organisatie Nationaal Park Hollandse Duinen wordt gevormd door Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Den Haag, Hoogheemraadschap van Delfland en Hoogheemraadschap van Rijnland.

Samenwerken
De zes partijen ondertekenden de samenwerkingsovereenkomst met de stichting om Nationaal Park Hollandse Duinen een solide basis te geven van waaruit het uitvoeringsprogramma wordt gerealiseerd.
De kernteamleden werken samen met veel partijen aan o.a. gebiedsprojecten, de bekendheid van het nationaal park en educatie en onderzoek. De kernteamleden nemen de rol in als facilitator, inspirator en verbinder.

Wim Drossaert (voorzitter Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen)
Georgette Leltz (Directeur)

E-mail

Marian Hage (Coordinator Communicatie&Marketing)

E-mail

Charissa Koolen (Communicatie&Marketing Adviseur)

E-mail

Soet Huijbregts (Programmamanager)

E-mail

Tineke Hummelen (Educatie coordinator)

Email