Samen met partners zet Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen zich in om het gebied veerkrachtig, aaneengesloten en beleefbaar maken en zo de officiële status Nationaal Park te behalen.

Dunea

Onze duinen zijn belangrijk! Om dit te benadrukken zet Dunea zich, als één van de ondertekenaars van de samenwerkingsovereenkomst Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen, in voor de oprichting van dit Nationaal Park. Lees meer

Provincie Zuid-Holland

Omdat de ambities van Nationaal Park Hollandse Duinen sterk overeenkomen met provinciale doelen (versterken biodiversiteit, beleefbaar groen, beleefbaar erfgoed, stimuleren van de regionale economie) ondersteunt Zuid-Holland het opstarten van dit Nationaal Park en heeft het de samenwerkingsovereenkomst Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen ondertekend. Lees meer.

Staatsbosbeheer