Nationaal Park Hollandse Duinen, de brede kuststrook van Hoek van Holland tot aan Hillegom, is een prachtig en geliefd gebied. Het begint in zee en loopt via het weidse landschap van zeereep, jonge duinen en besloten duinvalleitjes met bijzondere flora en fauna door tot de bosrijke landgoederen op de laatste landinwaarts gelegen strandwal. Waardevolle natuur staat voorop, maar er is ook plaats voor cultuur, waterwinning, toerisme, woningbouw, landbouw en overige economie.

Het gezamenlijke doel van de ruim 50 gebiedspartners is om de bijzondere natuur, landschap en cultureel erfgoed in het gebied beter te ontwikkelen en te beschermen, voor en met de inwoners. Om een duurzaam en veerkrachtig nationaal park te realiseren en de waarde van het gebied voor mens, plant en dier te vergroten, werken we onder andere aan:

  • Het creëren van groene buffers rond kwetsbare Natura 2000-gebieden – om stikstof op te vangen.
  • Het creëren van robuuste ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden.
  • Het anders inrichten van het watersysteem, belangrijk om de biodiversiteit in stand te houden en te verbeteren.
  • Het zorgen voor de vaak kwetsbare natuur in combinatie met de recreatieve druk in het gebied.

Meer weten? Klik hier voor het uitvoeringsprogramma.