In de statusaanvraag staan de koers en ambities voor de samenwerking tussen alle partners van Nationaal Park Hollandse Duinen. Door deze samenwerking wordt het mogelijk de ambities van dit nationaal park nieuwe stijl waar te maken. Ambities die de partners afzonderlijk niet voor elkaar zouden kunnen krijgen: een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park dat de waarde van het gebied voor mens, plant en dier versterkt en vergroot.

De statusaanvraag gaat in op de kwaliteiten van het gebied (hoofdstuk 2), de uitdagingen en onze ambities (hoofdstuk 3), de concrete aanpak en het uitvoeringsprogramma en de samenwerking en aansturing (hoofdstuk 5). De aanvraag sluit af met een overzicht van de onderliggende documenten, die dieper ingaan op de inhoud

Klik hier voor de statusaanvraag van Nationaal Park Hollandse Duinen.