Dit najaar worden er weer meer bermen in het project Econetwerk Hollandse Banen ingezaaid met bijvriendelijk bloemzaad. Het gaat om diverse bermen van de fietsroute langs de Vliet en langs de route ‘Zoetermeer naar zee’. Het project loopt over meerdere jaren en is een uitvoeringsproject van landschapstafel Duin, Horst en Weide. In stappen worden steeds meer bermen langs deze routes ecologisch ingericht en beheerd.

De aanleg van deze bijenlinten leveren een belangrijke eerste bijdrage aan de realisatie van onze ambitie ‘robuuste ecologische verbindingen’. Zo kunnen planten en dieren zich verplaatsen van en naar de duinen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Goed voor de biodiversiteit en de kwaliteit van ons mooie landschap. De bijenlinten zorgen voor voldoende voedsel voor de bijen én voor kleurrijke bermen langs deze fietsroutes.