Het project Ecologische Verbindingen langs Hollandse Banen werkt aan betere verbindingen voor insecten en bijen, maar ook kleine zoogdieren. Bermen worden ingezaaid met bijvriendelijk bloemzaad. Het gaat om diverse bermen van de fietsroute langs de Vliet en de fietsroute ‘Zoetermeer naar Zee’. Het project loopt over meerdere jaren en is een uitvoeringsproject van landschapstafel Duin, Horst en Weide. In stappen worden steeds meer bermen langs deze routes ecologisch ingericht en beheerd.

De aanleg van deze bijenlinten leveren een belangrijke eerste bijdrage aan de realisatie van onze ambitie ‘robuuste ecologische verbindingen’. Zo kunnen planten en dieren zich verplaatsen van en naar de duinen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Goed voor de biodiversiteit en de kwaliteit van ons mooie landschap. De bijenlinten zorgen voor voldoende voedsel voor de bijen én voor kleurrijke bermen langs deze fietsroutes.

In de volgende fase van het project worden verschillende knelpunten aangepakt die een barrière vormen voor de plant- en diersoorten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De verbindingen worden uitgebreid met laanbomen, knotwilgen en heesterbeplanting waardoor het gebied ook beter verbonden wordt voor grotere zoogdieren. Later wordt ook gekeken of dit soort maatregelen niet alleen op grond van de gemeente maar ook op grond van particulieren gedaan kan worden.
Zo zorgen we echt voor een sterk leefgebied en goede verbindingen voor allerlei diersoorten.