In Nationaal Park Hollandse Duinen ervaar je de wisselwerking tussen mens en natuur. Het sterke contrast tussen het verstedelijkte Holland en de natuur maken dit een fascinerend gebied. We willen dat Hollandse Duinen een plek krijgt in het hart van de huidige en toekomstige bezoekers, bewoners en ondernemers in het park. We willen ze de unieke waarden van het park laten ervaren. Welke rol speelt educatie daarin? Wat zou de kern moeten zijn van educatie in Nationaal Park Hollandse Duinen? Als we dromen over educatie, hoe ziet de toekomst er dan uit?

In verschillende sessies met onze educatiepartners hebben we bovengenoemde vragen beantwoord en een educatiestrategie opgesteld. De educatiestrategie richt zich op bewoners van Nationaal Park Hollandse Duinen en basisschoolleerlingen en verbindt en ondersteunt diverse organisaties en ondernemers in het gebied om hen te bereiken.
Alle kinderen in het gebied ervaren tijdens hun basisschoolperiode de unieke waarden van het park. Via de kinderen investeren we in de toekomst en bereiken we tevens de inwoners.
De terreinbeheerders, ondernemers en natuurverenigingen zijn de trotse ambassadeurs en inspirators van belevenissen in het gebied. Zij helpen mee om de kinderen en inwoners te bereiken. Via het uitrollen van de eductiestrategie ontmoeten inwoner, kind, ondernemer en bezoeker overal het verhaal van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Inmiddels zijn we aan de slag gegaan met twee projecten van de educatiestrategie:

Inventarisatie huidige educatieaanbod

In Nationaal Park Hollandse Duinen zijn verschillende partijen actief die educatie in de vorm van activiteiten en voorlichting aanbieden. Deze partijen vertellen met hun activiteiten en voorlichting het verhaal van Hollandse Duinen. Het aanbod van Milieueducatie Den Haag en Duurzaam Leiden wordt momenteel geïnventariseerd. Aan de hand van deze inventarisatie wordt bekeken hoe het verhaal van Hollandse Duinen verder kan worden geïntegreerd in het huidige educatieaanbod.

Cursus ‘Gastheer van het Landschap’

De cursus is geschikt voor geïnteresseerde ondernemers die Nationaal Park Hollandse Duinen een warm hart toedragen en/of zich betrokken voelen bij toerisme en recreatie in het gebied. In vier dagdelen worden deze ondernemers opgeleid tot Gastheer van het Landschap. Elke dagdeel bestaat uit theorie over o.a. de ontstaansgeschiedenis zoals cultuurhistorisch landschap, erfgoed en natuurwaarden zoals flora en fauna en een excursie door het gebied.

Tijdens de cursus wordt gestreefd naar natuur- en landschapsbeleving die begint bij de voordeur en zich uitstrekt tot de kernen van de natuurgebieden.

Denkt u mee?

Samen bereiken we meer. We nodigen u dan ook graag uit om met ons mee te denken, maar vooral ook om met ons mee te doen. Meer weten over onze educatiestrategie of uw ideeën hierover met ons delen, neem contact op met Jamila Rabhi.