Genieten, verwonderen, nieuwsgierig worden, beseffen dat je onderdeel bent van een groter systeem waar je als mens van afhankelijk bent. Dat is de basis van de nieuwe educatiestrategie van Nationaal Park Hollandse Duinen. In het afgelopen jaar is met een brede groep partners deze strategie ontwikkeld.  Doel van de educatiestrategie is om alle bezoekers van jong tot oud en mensen die wonen en/of werken in en om het nationaal park, de waarde van de landschappen en cultuurhistorie en de daarbij horende ecosystemen van het Nationaal Park Hollandse Duinen te laten leren kennen. Zij herkennen het belang daarvan voor zichzelf, voor de maatschappij en voor de toekomstige generatie.

De educatiestrategie is tot stand gekomen door de kennis en ervaring van een grote groep partners bijeen te brengen. IVN Natuureducatie begeleidde in opdracht van Nationaal park Hollandse Duinen dit proces en werkte de input uit tot de educatiestrategie.

Actuele thema’s

De basis van de strategie is een eigentijdse zienswijze op educatie, waar ‘magische momenten’ een belangrijke plek innemen. Er is volop aandacht voor ervaringen opdoen (hart), kennis opdoen (hoofd) en toepassen van deze beide in de praktijk (handen). Actuele maatschappelijke thema’s integreren we in onze educatiestrategie, zoals klimaatverandering, plastic soup, biodiversiteit en de landbouwtransitie. Daarbij is de identiteit van ons park het kompas.

Samen werken

De educatieve programma’s en activiteiten van alle bestaande en nieuwe partners, zoals ondernemers, vertalen de verhalen en unieke eigenschappen van het nationaal park naar de praktijk. Bij de uitvoering van de educatiestrategie draait het om samenwerking. Als alle partijen die betrokken zijn samenhang aanbrengen in het educatieve aanbod en in de werkwijze maken we een flinke verbeterslag in kwaliteit, herkenbaarheid en identiteit. Samen vertellen we dit verhaal en er is niet slecht één aanbieder in de educatiestrategie, het is juist een optelsom van het educatieve aanbod van lokale, regionale en nationale partijen die werkzaam zijn in Nationaal Park Hollandse Duinen. Van lokale ondernemer tot natuur-milieu-educatieve dienst van de gemeenten. Van een vrijwillige natuurgids tot het aanbod van een museum of van terreineigenaren.

Gastheren van Nationaal Park Hollandse Duinen

In de komende maanden beginnen we met een eerste project: het betrekken van geïnteresseerde horeca- & recreatieondernemers. Voor hen organiseren we de opleiding Gastheer van Nationaal Park Hollandse Duinen, in september staat de eerste informatiebijeenkomst gepland. Deze ondernemers zijn immers een belangrijke schakel als het gaat om belevenissen van bezoekers en bewoners en mogen daarom niet ontbreken in deze educatiestrategie.
Gelijktijdig maken we een scan van het bestaand educatief aanbod van partners. Daarbij wordt het aanbod wat direct plek kan krijgen in de nieuwe educatiestrategie, aangemerkt en verbonden aan NPHD. Het aanbod van de Natuur en Milieu Educatieve (NME) diensten actief in het gebied komt als eerste aan bod. Zo wordt NPHD ook komend jaar al zichtbaar op onze scholen.

Meer informatie of ideeën?

Samen zetten we ons in om educatie van een hoge kwaliteit aan te bieden en actief samen te werken om de educatieve doelen van deze strategie te realiseren. En zo zorgen we ervoor dat Nationaal Park Hollandse Duinen in het hart, hoofd en handen van mensen terecht komt. Meer weten of heb je ideeën om aan te sluiten bij de educatiestrategie, neem dan contact op met Tineke Hummelen.