We versterken de ecologische, landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van de binnenduinrandzone. Hierdoor wordt dit gebied nog aantrekkelijker voor mens, dier en plant. Zo ontstaat een robuuste bufferzone tussen kwetsbare natuur in de duingebieden en het meer agrarische en stedelijke achterland.

Binnenduinrand Meijendel – Berkheide
In de binnenduinrandzone van Meijendel en Berkheide is veel landschappelijke en natuurkwaliteitswinst te behalen. In dit buffergebied spelen een aantal ontwikkelingen zoals de veranderende grondposities rond een deel van het Uilenbos, herontwikkeling van renbaan Duindigt, uitbreiding van Hockeyclub Klein Zwitserland en het mogelijk ontwikkelen van het gebied als buffer om stikstofdepositie te compenseren. Met een integrale aanpak verbeteren in dit gebied de kwaliteit van natuur en recre- atieve beleving en blijft de waterwinning gehandhaafd. Tevens kan dit project bijdragen aan lokale oplossingen voor de stikstof-problematiek.

Landschapspark en Speeleiland Middengebied Noordwijk
De aanleg van het landschapspark en het speeleiland versterkt de landschappelijke en recreatieve waarde van het groen voor de bewoners en bezoekers. Het project draagt bij aan de bijzondere landschappelijke en natuurlijke kwaliteit van de duinen, inclusief kwelwater, en behoudt het open karakter met respect voor het natuurlijke landschap en de zichtlijnen – naar het oosten op de bollenvelden en naar het westen op de steilrand van de duinen.