29 januari 2021

Op 18 december jl. heeft Nationaal Park Hollandse Duinen van het ministerie van LNV, een subsidie ontvangen van €290.000,=.
De bijdrage is bedoeld als co-financiering, andere bijdragen komen voornamelijk van de besturingspartners van NPHD; Dunea, Staatsbosbeheer, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Den Haag.

Met het beschikbare budget wordt de komende 3 jaar verder gebouwd aan de ontwikkeling van NPHD. De stap die we nu met alle partners zetten is het daadwerkelijk realiseren van een veerkrachtig en aantrekkelijk nationaal park; we borgen het gedachtengoed van NPHD in beleidsplannen en omgevingsvisies, we realiseren allianties voor de strategische projecten uit het Uitvoeringsprogramma en we zetten in op communicatie en educatie om de bekendheid van het nationaal park te vergroten zodat ook bewoners en bezoekers voor het park willen zorgen en verantwoordelijkheid willen nemen voor de bescherming en de ontwikkeling ervan.

De subsidie en de bijdragen van de besturingspartners zorgen voor de noodzakelijke basis van Nationaal Park Hollandse Duinen en de daarbij behorende werkorganisatie. In de komende maanden zal gezocht worden naar de benodigde aanvullende financiering, in de vorm van subsidies, fondsen en bijdragen van andere partners van NPHD.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht