4 april 2024

De natuur is favoriet bij veel mensen. Om in te wandelen, te fietsen, te sporten, te fotograferen en om te genieten van de flora en fauna. Tegelijkertijd staat diezelfde natuur overal onder druk. De biodiversiteit neemt steeds meer af en het stikstofprobleem is voorlopig nog niet opgelost. Al deze ontwikkelingen vragen om een aanpak die de grenzen van eigendom en beheer van gebieden overstijgt.
De partners van Nationaal Park Hollandse Duinen slaan daarom de handen ineen. Zij stappen over hun grenzen heen om groene bufferzones te ontwikkelen. Dit zijn gebieden die grenzen aan steden en dorpen waarin ze het natuur- en recreatienetwerk versterken en combineren, met de huidige functies.

Het blijft niet bij woorden. Op deze drie plekken in Nationaal Park Hollandse Duinen verbinden organisaties zich al om de natuur te verbinden met groene buffers:

  • Van Zee tot Zweth is een lappendeken van natuur- en recreatiegebieden aan de zuidkant van Den Haag. Gezamenlijk breien de partners deze stukjes natuur aan elkaar zodat dier, plant én mens meer groen hebben om in te leven. Tegelijk maken we het inwoners zo makkelijker om te genieten van natuur, landschap en erfgoed. Momenteel worden schetsontwerpen van twee deelgebieden gemaakt.
    In dit project werken Dunea, Gemeente Den Haag, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting tot Behoud van de Historische buitenplaats Ockenburgh en Hoogheemraadschap van Delfland met elkaar samen.
  • De Mient Kooltuin is een gevarieerd gebied tussen nieuwbouwlocatie Valkenhorst en de duinen bij Katwijk. Gemeenten Katwijk en Wassenaar werken hier samen met provincie Zuid-Holland, Dunea, Hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer om de Mient Kooltuin te ontwikkelen tot een aantrekkelijk recreatiegebied en groene buffer voor het kwetsbare duin- en waterwingebied.
  • De groene zone bij Wassenaar, een mooi open agrarisch gebied met recreatieve mogelijkheden, is een belangrijke verbinding tussen het duingebied en het achterland. Dit gebied ontwikkelen Gemeente Wassenaar en Katwijk samen met provincie Zuid-Holland, Dunea, Hoogheemraadschap van Rijnland en Staatsbosbeheer als groene buffer tussen nieuwbouwlocatie Valkenhorst en de dorpsrand van Wassenaar.

Zie jij ook kansen om de natuur in NPHD te verbeteren en overstijgt jouw idee de grenzen van jouw gebied? Neem dan contact op met Soet Huijbregts, programmamanager NPHD en maak de verbinding.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht