In het uitvoeringsprogramma NPHD zijn twaalf strategische ruimtelijke projecten opgenomen. Eén van die projecten is de Mient Kooltuin.

De Mient Kooltuin in Katwijk wordt de komende decennia een aantrekkelijke recreatieve zone tussen de nieuwe woonwijk ‘Valkenhorst’ op voormalig vliegkamp Valkenburg en het (kwetsbare) duingebied. Het wordt de ‘voortuin’ van de woonwijk en één van de toegangspoorten van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Partners zetten in op het versterken van natuur, landschap, recreatie, erfgoed en drinkwaterwinning. Op 11 maart stelde de gemeenteraad van Katwijk de gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin vast. Een mooie mijlpaal. De gemeenteraad nam uitvoerig de tijd om tot een zorgvuldig besluit te komen. Wethouder Mostert gaf hierbij aan in gesprek te willen blijven met een aantal ondernemers uit de Mient Kooltuin om ervan verzekerd te zijn dat alles op tafel ligt, voordat een bestemmingsplan wordt opgesteld. Dit bestemmingsplan moet de geleidelijke verandering van de Mient Kooltuin faciliteren.
Met verschillende ondernemers wordt momenteel gesproken over hun toekomstplannen. Dunea, een aantal werkgroepen en gemeente Katwijk dachten de afgelopen periode na over het herbestemmen van vier militaire barakken en voor de zomer wordt hun denkrichting gepresenteerd. Binnenkort wordt ook de inrichting van het landschapspark van Dunea ter hand genomen. En tot slot is de Mient Kooltuin in diverse subsidieaanvragen meegenomen, onder andere bij het Rijk en de provincie. Dat ziet er heel hoopvol uit. “We hopen dan ook op korte termijn een start te kunnen maken met de aanleg van het eerste stukje barakkenbos”, meldt de enthousiaste projectleider van de gemeente, Roosmarijn Peet.