2 november 2023

Met het project Van Zee tot Zweth neemt Nationaal Park Hollandse Duinen concrete stappen vooruit. Na een jaar van visievorming en intensieve overleggen in 2022 en 2023, gaat een aantal deelprojecten het project nu de schetsontwerpfase in.

Van Zee tot Zweth in het kort
Het regiopark Van Zee tot Zweth ligt aan de zuidrand van Den Haag tot aan Wateringen. Dit project richt zich op de verdere ontwikkeling en verbeteren van de verbindingen tussen losse gebieden in deze zone op het gebied van natuur, landschap en recreatie Het resultaat is een aaneengesloten park met regionale betekenis, bestaande uit de natuur- en recreatiegebieden De Uithof, Madestein, Ockenburgh, Solleveld en Kijkduin.

Voortgang in vogelvlucht
Na goedkeuring van de visie in juli 2022 door het Haagse College van B&W is deze visie omgezet in een projectportfolio. Deze moet nog door het college worden vastgesteld, maar het team werkt in de tussentijd op verzoek van de opdrachtgevers al hard door aan de realisatie van de gestelde ambities.

Focus van de deelprojecten
Schetsontwerpen voor de eerste deelprojecten, ‘Ockenburgh’ en ‘Madestein – Kleine plas’, zijn momenteel in ontwikkeling. Het project Madestein heeft als doel het verbeteren van de ecologische verbindingen en het verbeteren van de recreatieve beleving van de bezoekers. Het project Ockenburgh focust op het verbeteren van de zonering, dat betekent dat we op zoek gaan naar balans tussen de toenemende (recreatie)druk en het kwetsbare natuur- en waterwingebied.

Vervolgstappen
Na afronding van de schetsontwerpen hervatten we gesprekken met stakeholders, met als doelstelling om in 2024 met de uitvoeringsfase te beginnen. Het project Van Zee tot Zweth is een samenwerking tussen diverse partijen, waaronder Dunea, Gemeente Den Haag, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Stichting tot Behoud van de Historische buitenplaats Ockenburgh en het Hoogheemraadschap van Delfland.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de projectleiders: Irene Mulder van gemeente Den Haag of Bart van Engeldorp Gastelaars van Dunea.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht