4 april 2024

De natuur ligt Albert Kling na aan het hart. De directeur van Strandpark Vlugtenburg in ’s Gravenzande ondersteunt zijn ‘natuurburen’ graag en daarom werd zijn bedrijf in 2023 partner van Nationaal Park Hollandse Duinen. Op het eigen campingterrein is de vergroening in gang gezet en ook daarbuiten wil Albert ervoor zorgen dat het plant en dier goed gaat. Daar hoort ook educatie bij; met zijn donatie aan WNTweb kan directeur Judith Zuiderwijk de waardevolle strandlessen blijven geven.

Waarom werd Vlugtenburg partner van NPHD?
Het gaat goed met Strandpark Vlugtenburg, vertelt directeur Albert Kling. Dat probeert hij te delen met zijn buren die hem na aan het hart liggen en het is de reden om zich aan te sluiten bij NPHD. Hij en zijn team maken het vakantiepark continu aantrekkelijker voor toeristen.
“In de loop van de tijd kwamen mensen hier steeds meer om te wonen en minder om te recreëren. Ze namen de stad mee, er kwam steeds meer verharding, meer terras, meer asfalt. Dat willen we verminderen. Wij deden al aan operatie Steenbreek voordat het uitgevonden was. Maar ja, waar je met auto’s moet rijden, moet je soms wel met stenen werken. Komende winter gaan we weer een oud deel afbreken en iets nieuws neerzetten. We leggen groensingels aan en zoeken de aansluiting bij de duinen. Ik ben zelf vogelaar en je probeert hier mensen binnen te krijgen die op dezelfde golflengte zitten. Mijn hart ligt bij de natuur. Dan hoop je dat er mensen komen die daar ook van houden. We kregen laatst complimenten van Stichting Duinbehoud: “Albert, die zwermen mezen hier komen allemaal bij jou vandaan.” Vlugtenburg is niet voor niets gecertificeerd met de Gouden Green Key, het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de gastvrijheidssector.

Welke wensen heb je voor jouw omgeving?
“Ik wil echt wat voor de natuur doen, met name de natuur die het moeilijk heeft. Bijvoorbeeld vogels die op de Rode Lijst staan. Daarom heb ik aan Zuid-Hollands Landschap een ijsvogelwand gedoneerd in natuurgebied De Banken. (Dat is een speciaal ontworpen wand met daarin gaten met leemachtige grond, ideale nestgelegenheid voor de ijsvogel – red.) We zijn ook bezig met een oeverzwaluwkast. Daarnaast willen we in een stuk van het duin de vlieren en duindoorns verwijderen om de tapuit te helpen. De gewone tapuit heeft het heel moeilijk doordat er steeds minder open en kale gebieden over zijn, waarin die vogel juist graag nestelt. En ik ben lid van de knotploeg van het Westland.”

Hoe past WNTweb in dat plaatje?
Westland Natuur- en Techniekweb is een netwerkorganisatie die natuur-, milieu- en techniekeducatie in het gebied een impuls geeft. Vorig schooljaar hebben ze 1000 lesactiviteiten verzorgd, zowel binnen scholen als daarbuiten, vertelt directeur Judith Zuiderwijk. Via Soet Huijbregts van Nationaal Park Hollandse Duinen kwamen Albert en Judith met elkaar in gesprek. Zo bleek dat ze eenzelfde soort droom hebben.
Albert: “Kinderopvang Okidoki zit op het park en als ik die kinderen met een zuidwester op, laarzen aan en schop in de hand naar het strand zie gaan, dan geniet ik. Dat doet me zo goed, daar kan geen geld tegenop. Het is mijn droom om kinderen die liefde voor de natuur mee te geven. Daar krijg je energie van om het morgen weer en beter te doen.” Daarom doneerde Albert een bedrag aan WNTweb om de jeugdeducatie een impuls te geven.
Judith is daar erg blij mee: “Onze droom is om al die kinderen in Westland en Hoek van Holland strandlessen over de kust te kunnen bieden. Niet ieder kind is in de gelegenheid om – met of zonder ouders of begeleiders – op het strand te komen. Wij hadden moeite om onze strandlessen gefinancierd te krijgen. Nu kunnen we kinderen weer meenemen naar het strand met een zoekkaart en ze met netten laten vissen op allerlei soorten zeeleven.”

07042011© Thierry Schut Fotografie / Foto: Thierry Schut 's-gravenzande strand vlugtenburg bso kinderen van okidoki op het strand dd 08-11-2010 OKIDOKI IOV M VD POLL

Elkaar versterken
Vanaf het terrein van Strandpark Vlugtenburg verzorgt WNTweb al lessen over zwerfafval en strandjutten. Judith: “Er is een Jutterskeet waarin je van het verzamelde zwerfafval leuke dingen kunt maken. Je kunt er ook zelf lessen organiseren, in de strandjuttersbungalow liggen materialen zoals metaaldetectors en speurtochten.”
Spelenderwijs brengt WNTweb kinderen kennis van de natuur bij, vertelt Judith. “Zo leren ze tijdens een boswandeling bomen en planten herkennen. We hebben een bomenles en een vogelles. En in de nieuwe les ‘Tuin met stip’ kunnen kleuters zes veelvoorkomende diertjes in de tuin opzoeken. Wat hebben die nodig in je tuin om eten te vinden en een fijn beschut plekje om te slapen?”
Dat klinkt Albert als muziek in de oren. Een van zijn plannen is een nachtvlindertuin aan te leggen. “Daarvoor gaan we samen met de KNNV het groen inventariseren: wat kan weg, wat kan erbij, zodat we gebiedseigen beplanting krijgen.”
Albert en Judith zijn bevlogen om de wereld iets beter te maken en allebei weten ze dat ze samen met anderen meer voor elkaar krijgen. Behalve een gedeelde droom delen ze ook hun talent voor netwerken en samenwerken. Daar past Nationaal Park Hollandse Duinen van nature bij.
“Je versterkt elkaar,” besluit Albert. “Ik heb niet overal verstand van, maar dan probeer ik samen met NPHD en andere partners toch een betere omgeving te creëren.”

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht