We versterken de kwaliteit van natuur door te investeren in de bestaande natuur(kern)gebieden, door het beheer te optimaliseren (met ruimte voor dynamiek) en door robuuste verbindingen aan te leggen. Verder benutten we mogelijkheden om natuur in de stad te verbinden met natuur buiten de stad.

NatuurNetwerk Nederland
Doel van het project is in de kuststreek tussen Leiden en Den Haag, regio Duin- en Bollenstreek en regio Westland een ecologisch gezond netwerk te realiseren dat deel is van het Natuur- Netwerk Nederland. Dit netwerk draagt bij aan de (inter)nationale natuurdoelen en zorgt met het realiseren van stap- stenen voor meer biodiversiteit. Waar mogelijk worden de natuurdoelen gere- aliseerd in samenspel met ontwikkeling naar duurzame landbouw, recreatieve beleving en klimaatadaptatie.