We benutten de zandwinplas – het Oosterduinse Meer – voor het ontwikkelen van een nieuw landschap met water en bos, en herstellen hiermee de historische landschappelijke en ecologische structuur van het gebied.

De ontwikkeling van het Oosterduinse Meer vindt plaats door meer recreatie aan de west- en zuidoever en aanwas van natuur aan de noord- en oostoever. Het Oosterduinse Meer is opgenomen in het Wandelnetwerk Bollenstreek en het Fietsknooppuntennetwerk. De verbindingen lopen langs de west- en noordkant van het meer. De bedoeling is om het meer een opstappunt voor uitstapjes in de omgeving te maken, een wandelroute rond het hele meer aan te leggen en een open vaarverbinding te maken naar het Steengrachtkanaal. Ook de al bestaande verblijfsrecreatie wordt bij het project betrokken.