We versterken de regionale samenhang en landschappelijke en recreatieve kwaliteit van
de landgoederen in Hollandse Duinen. Dit maakt de landgoederen tot een volwaardige bestemming binnen het nationaal park, waar bezoekers kunnen genieten van een bijzondere combinatie van historie, cultuur, natuur en rust. Hierbij wordt samengewerkt met de provinciale erfgoedlijn Landgoederenzone/Hollands Buiten.

Landgoederen en buitenplaatsen Leiden en omstreken
Doel van dit project is om de samen- hang en herkenbaarheid van de buiten- plaatsen en de bijbehorende structuren en elementen als onderdeel van het landgoederenlandschap te versterken. Dit wordt bereikt door verbindende rou- tes te realiseren tussen het centrum van Leiden en de buitenplaatsen en tussen de buitenplaatsen onderling, en door waar mogelijk oude ‘opvaarten’ terug te brengen. De beleefbaarheid wordt ver- der versterkt door zichtlijnen, poorten, lanen en beplanting te herstellen.

Landgoederenzone Wassenaar – Den Haag
De allure van de Landgoederenzone Wassenaar-Den Haag draagt sterk bij aan de belevingswaarde van het gebied. Deze kan nog verder worden versterkt door de zichtlijnen naar de landhuizen en buitenplaatsen te versterken, onder andere vanaf de N44. Het toepassen van oorspronkelijke beplanting langs lanen en bermen (met name langs de strandwal-wegen) draagt ook bij aan de beleving. Door bestaande recreatieve routes te verbeteren en nieuwe te realiseren wordt toegankelijkheid en beleefbaarheid versterkt. Dit doen we door verbindende routes te realiseren tussen het centrum van Den Haag en de buitenplaatsen. De toegankelijkheid over water wordt verbeterd door wateringen en ‘opvaarten’ beter bevaarbaar te maken, waterverbindingen te herstellen en te voorzien van aanlegsteigers. Ten slotte is een belangrijk doel van dit project de barrièrewerking van drukke infrastructuur (N44, Van Alkemadelaan, Utrechtse Baan en spoorlijn) te verminderen en zo mogelijk op te heffen.

Buitenplaatsen Vlietzone
De uitstraling van de buitenplaatsen langs de Vliet versterken door de zicht-relaties te herstellen, de herkenbaarheid van entrees te verhogen en beplanting met landgoedallure toe te passen. Vanaf de Vliet wordt de toegankelijkheid van de landgoederen verbeterd door aanlegsteigers en rustplaatsen te maken. Hierbij ligt ook nadrukkelijk een relatie met de erfgoedlijn Trekvaarten. De relatie van buitenplaats Vreugd en Rust en Huis ten Bosch met elkaar en met de Vliet wordt versterkt door groene recreatieve verbindingen in de Loozone.

Landgoederenzone Rijswijk
Het doel van dit project is de ontwikkeling van de Landgoederenzone Rijswijk tot een oase van groen en rust in de verstedelijkte omgeving. De van oudsher belangrijke infrastructuur van wegen en waterlopen wordt weer ontwikkeld tot ruggengraat van het gebied. Investeringen in groen dragen bij aan de verzorgde uitstraling van het gebied en belangrijke zichtlijnen worden hersteld. Functies en recreatieve verbindingen in het gebied worden afgestemd op de beoogde sfeer van de Landgoederenzone Rijswijk.