16 juli 2019

Invulling geven aan de opgestelde ambities, gebeurt in nauwe samenwerking met partners van Nationaal Park Hollandse Duinen. De rol van het kernteam is hierbij inspirerend, verbindend en faciliterend. In dat kader hebben we de afgelopen periode mooie, energieke en inspirerende sessies gehouden over verschillende onderwerpen, voor verschillende doelgroepen. Hiervoor sluiten we aan bij netwerkbijeenkomsten, maken we soms zelf afspraken maar we organiseren ook diverse bijeenkomsten, workshops en andere sessies om input bij onze partners op te halen.

 

<hier wellicht visuele weergave van ons programmaplan>

 

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht