Sinds november 2018 is de ontwikkeling van Nationaal Park Hollandse Duinen ondergebracht in de stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. Dunea, Staatsbosbeheer en de Provincie Zuid-Holland hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend. Deze stichting wil het gebied samen met partners veerkrachtig, aaneengesloten en beleefbaar maken en zo de officiële status Nationaal Park behalen.

Samenwerken
De drie partijen ondertekenden elk een samenwerkingsovereenkomst met de stichting om Nationaal Park Hollandse Duinen een solide basis te geven van waaruit een concreet uitvoeringsprogramma kan worden gerealiseerd. Het kernteam zal samen met veel partijen in het gebied werken aan natuurverbindingen, gebiedsidentiteit en verhalen delen, om de waarde van Nationaal Park Hollandse Duinen beter te kunnen beleven. Het kernteam neemt de rol in als facilitator, inspirator en verbinder.

Georgette Leltz (Dunea)

Vanaf de start in 2016 zet ik me ervoor in om van Hollandse Duinen een Nationaal Park nieuwe stijl te maken. Vanuit een strategische rol werk ik onder andere samen met landelijke partners als SNP en Nationale Parken Bureau en ben ik bezig met een landelijk pilot om voor Hollandse Duinen de eerste Landschapsstrategie op te stellen. Daarnaast werk ik aan de vertaling van visie en ambities naar het Uitvoeringsprogramma van Nationaal Park Hollandse Duinen.

Henk Jan Kiewiet (Provincie Zuid-Holland)

Ik werk als programmamanager vanuit de provincie Zuid Holland aan Nationaal Park Hollandse Duinen. Voor uitgebreide info over mij zie mijn LinkedIn profiel. In het kernteam hebben we een werkverdeling gemaakt wie waar trekker van is. Ik ben trekker en daarmee ook aanspreekpunt van de volgende onderdelen: samenwerking tussen beheerders, recreatieve verbindingen, strandnatuurvisie, meerwaarde bepaling, de officiële statusaanvraag bij ministerie LNV, het programmaplan en het risicodossier.

E-mail

Arjan van der Zee (Staatsbosbeheer)

Samen met een aantal collega’s werk ik aan de ontwikkeling van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Heeft u een vraag over de toekomstvisie en de ambities van dit prachtige gebied? Wilt u een gesprek aangaan omtrent samenwerking of participatie?;  Of wilt u een mooie (inhoudelijke) bijdrage leveren om het  Nationaal Park nog mooier te maken, neem dan gerust contact met mij op. Samen ontdekken we wat we voor elkaar kunnen betekenen.

E-mail

Esther Witkamp (stichting Nationaal Park Hollandse Duinen)

Ik ben marketing / communicatiecoördinator van Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen. Heb je een vraag over de het gebruik van de huisstijl van Nationaal Park Hollandse Duinen, een persverzoek of andere zaken waarbij we op marketing-/communicatievlak iets voor elkaar kunnen betekenen? Mail gerust.

E-mail

Irene Mulder

De wisselwerking tussen natuur en (stads)mens is voor ons Nationaal Park een belangrijk thema. De verwevenheid van stad en natuur stelt ons voor bijzondere opgaven. Met de gemeente Den Haag als thuisbasis en een achtergrond als landschapsarchitect werk ik graag mee aan de totstandkoming van  het Park.

E-mail

Mark Kras (Staatsbosbeheer)

Ik ben boswachter voor Staatsbosbeheer in Nationaal Park Hollandse Duinen. In Nationaal Park Hollandse Duinen maak ik deel uit van de communicatievakgroep. Samen werken aan het in de hoofden en harten brengen van dit prachtige dynamische gebied, waardoor we bijzondere natuur beschermen en bezoekers optimaal kunnen laten genieten van de schoonheid van Nationaal Park Hollandse Duinen.

U kunt mij volgen via Twitter en Instagram: @boswachtermark

Jamila Rabhi (Staatsbosbeheer)

Ik werk samen met collega’s en anderen aan de ontwikkeling van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Heeft u een vraag over educatie? Neem dan gerust contact met mij op.

E-mail