4 juli 2022

Marcel Belt is pas aangetreden als wethouder in de gemeente Leidschendam-Voorburg. Met in zijn portefeuille klimaat, duurzaamheid, water en groen is het niet gek dat hij NPHD belangrijk vindt. “Ik ben letterlijk gebiologeerd door een groene leefomgeving.” Een gesprek met een gedreven persoon die aandringt op investeren in groene netwerken. Hoe wil hij bijdragen aan de ambities van NPHD?

Gebiologeerd
“Ik zit buiten hoor, dus je hoort soms buitengeluiden.” Geheel in stijl voor dit telefonische interview over het nationaal park zit Marcel Belt bij Buitengoed Dorrepaal. Het is voor hem een favoriete plek in de gemeente Leidschendam-Voorburg, waar hij sinds kort wethouder is. “Een groene oase, maar het ligt net buiten het gebied van NPHD, aan de andere kant van de Vliet.”

In de carrière van Belt zit een groen-blauwe draad: van programmamanager duurzame ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeente Leiden via hoogheemraad bij Hoogheemraadschap van Delfland naar zijn nieuwe functie als wethouder met klimaat, duurzaamheid, water en groen in zijn portefeuille. Verder is hij onder meer bestuurslid bij het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.
Waar komt die passie voor de natuur vandaan? “Van jongs af aan heb ik al hart voor biodiversiteit. Ik ben dan ook bioloog. Ik ben letterlijk gebiologeerd door een groene leefomgeving met dieren en planten. Groen in je directe woonomgeving is ontzettend belangrijk voor je welzijn.”

In zijn vorige functie als hoogheemraad bij Hoogheemraadschap van Delfland heeft hij er mede voor gezorgd dat de waterschappen een prominente rol gingen vervullen in NPHD. “Niet alleen vanwege de grond die ze bezitten, maar ook vanwege de gemeenschappelijke doelen. We staan samen voor de opgaves om waterrobuust te zijn, waterkwaliteit te verbeteren en de waterveiligheid met sterke, levendige duinen te waarborgen. Daarvoor is NPHD heel belangrijk.”

Groene netwerken
De gemeente Leidschendam-Voorburg omvat een belangrijke landgoederenzone en ligt in het gebied van Duin Horst & Weide, de enige doorsteek van zee naar het Groene Hart. De gemeente met een groen woonprofiel is dan ook partner van NPHD.

Hoe zou Belt als wethouder de biodiversiteit in Leidschendam-Voorburg willen vergroten? “Voor mij gaat het om twee dingen. Ten eerste geloof ik in het bouwen van ecologische netwerken voor flora en fauna. Ik koppel dat graag aan recreatieve waarden, dus ommetjes kunnen maken in je eigen wijk en bestaande groene gebieden in en rond de stad aan elkaar koppelen. Om zoiets te doen heb je letterlijk ook samenwerking, dus netwerken, nodig. Ten tweede wil ik de leefomgeving verder vergroenen, door op allerlei plekken stenen weg te halen, bomen toe te voegen, natuurlijke oevers aan te leggen. We gaan een groen actieplan opzetten, omdat ik het belangrijk vind dat we in actie komen. Ik wil iedereen aanspreken en ervoor zorgen dat we wat gaan doen om groene netwerken te realiseren. De helft van de gemeente is in privaat bezit, dus ik wil stimuleren dat mensen hun tuin vergroenen.”
Heeft hij zelf al een Groene Hollandse Duinen Tuin? Met een lach: “Ja! Ik heb de tuin in een verbouwing meegepakt, op de uitbouw ligt nu een groen dak, alle tegels zijn eruit gegaan en er staan veel planten in.”

Urgentie
Wat hij in zijn rol kan betekenen voor NPHD ziet Belt duidelijk voor zich. “Om stappen te kunnen maken en het groene gebied rondom onze agglomeratie echt verder te kunnen ontwikkelen, mist de regio ambitie en financiële slagkracht. Nu zijn de provinciale middelen opgedroogd en wordt er lokaal te weinig geïnvesteerd. Dat moet wel gebeuren. Ik denk dat het Nationaal Programma Landelijk Gebied daarin ook iets kan betekenen. Ik wil de samenwerking rondom regionaal groen flink intensiveren. De focus ligt nu bij de MRDH (Metropoolregio Rotterdam Den Haag, red.) bijvoorbeeld vooral op mobiliteit en economie maar groen, recreatie, biodiversiteit en klimaat moeten op hetzelfde urgentieniveau staan. Samen met mijn collega-wethouders wil ik dat naar een hoger niveau tillen. Het concept van het NPHD ligt er, maar het ontbreekt aan financiën. We moeten het lef hebben om fors te investeren in groen. Het is waar mensen om vragen en waar de urgentie zit. Onbegrijpelijk dat dat nog niet van de grond komt.”

De behoefte aan actie klonk ook helder door tijdens de netwerkbijeenkomst op 20 juni waarvan Belt dagvoorzitter was. Belt klinkt steeds meer gedreven: “Het verhaal van Harry Wientjens (directeur coöperatieve Rabobank Regio Den Haag, red.) is heel duidelijk: groen is ook essentieel voor een goed economisch vestigingsklimaat en voor de gezondheid. Daarin hoeven we niet meer te blijven hangen, dat is bewezen. Het is tijd voor actie. Dit verdient zich terug in de economie, in de zorg, op de langere termijn. Er is altijd enthousiasme als het over de natuur gaat. Ik ben ook betrokken bij de Rijksagenda natuurinclusief. Ook het rijk erkent de positieve invloed en de noodzaak van groen, op allerlei domeinen, van bouw tot recreatie tot zorg. Die muren moeten weg.”

Durf te investeren
Hoe denkt Belt die muren te doorbreken? Hij doet een dringende oproep aan de partners van NPHD: “Durf hierin te investeren en je uit te spreken dat groen een voorwaarde is voor de toekomst. Durf groen vooraan te zetten. Iedereen snapt het. Waarom zou je het niet doen? Te vaak is de cultuur nog om bij een bouwproject zo’n beetje alles weg te halen en dan te gaan bouwen. Maar nee: zeg dat je eerst groen wilt. Ook bouwondernemers willen natuurinclusief aan de slag.”

Welke kansen laten we nog liggen in de ontwikkeling van NPHD? Belt aarzelt niet: “Nog meer sturen op robuuste groene verbindingen. En de burgers beter betrekken en informeren over NPHD. Geef ludiek in elke gemeente aan: hier begint uw route van het nationaal park.” Als voorbeeld noemt hij het Singelpark  in Leiden waarvan hij als projectleider aan de wieg heeft gestaan. “Het Singelpark lag er eigenlijk al, je kon al rondlopen. We hebben er extra groen bij aangelegd, bestaande plekken flink verbeterd en de route duidelijker aangegeven, maar pas toen de nieuwe bruggen kwamen, ging het los. Dan zie je hoe belangrijk zichtbare verbindingen zijn. Ik ben er echt trots op hoe dat Singelpark zo populair is geworden. Ook hier geldt: je moet letterlijk durven investeren.” 

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht