9 juli 2020

Wij kijken terug op een zeer geslaagde bestuurlijke bijeenkomst Nationaal Park Hollandse Duinen, maandag 6 juli in het Van der Valk hotel in Leiden-Sassenheim. Voor al onze partners geldt: hartelijk dank voor uw inbreng en enthousiasme! Met elkaar is het gelukt veel puntjes op de i te zetten in de aanloop naar de statusaanvraag.

In levende lijve

En hoe bijzonder om iedereen weer in levende lijve te ontmoeten!
Door de versoepeling van de Covid-19-maatregelen, konden we een groter aantal gasten ontvangen. Uiteraard volgens de geldende maatregelen en op veilige afstand.

Weetjes

  • We waren blij met de hoge opkomst. In totaal waren 52 partners aanwezig.
  • De vertegenwoordiging bestond uit voornamelijk bestuurders.
  • De volgende bestuurlijke bijeenkomst is op maandag 14 september.
  • Op woensdag 2 december dienen we met elkaar feestelijk en officieel de aanvraag in voor de status van Nationaal Park.

Gemeente Den Haag: nieuwe besturingspartner van Nationaal Park Hollandse Duinen

Op dit moment bestaat het besturingsteam van Nationaal Park Hollandse Duinen nog uit drie partijen: Dunea, Provincie Zuid-Holland en Staatsbosbeheer. In de volgende fase van ontwikkeling is een stevige uitbreiding van belang zodat we met volle kracht kunnen werken aan het potentieel van dit prachtige Nationaal Park. Met een grotere groep besturings-, strategische en uitvoeringspartners. Daar hoort uiteraard ook commitment, tijd en geld bij. En we begrijpen dat het vooral voor gemeenten in deze tijd heel lastig is. We zijn dan ook dankbaar dat we al jaren kunnen rekenen op de steun van (onder andere) gemeente Wassenaar en dat andere gemeenten zich inzetten om de handen op elkaar te krijgen voor het nationaal park.
We zijn erg blij dat de gemeente Den Haag zich heeft aangemeld als besturingspartner! We kijken er naar uit om nog intensiever te gaan samenwerken.

Meer goed nieuws

Maar er is meer goed nieuws: het hoogheemraadschap van Delfland is deze stap – om besturingspartner te worden – ook serieus aan het overwegen, evenals de Regio Holland Rijnland. En andere organisaties kiezen voor de rol van strategische partner, zoals gemeente Rotterdam, of als uitvoeringspartner om zo bij te kunnen dragen aan het uitvoeringsprogramma. In de komende maanden hopen we met zoveel mogelijk partners afspraken te maken over hun commitment, rol en bijdrage. We weten dat meerdere partijen het aan het overwegen zijn. Een spannende maar vooral bijzondere tijd voor Nationaal Park Hollandse Duinen.

Bijzondere presentaties

Er werd een inspirerende presentatie gegeven door Abe Veenstra over de landschapsstrategie waarvoor veel waardering vanuit de zaal kwam. Minstens zo belangrijk waren de aandachtspunten en puntjes op de i die door partners werden aangestipt. Ook de educatiestrategie, het governancemodel, het uitvoeringsprogramma en de vooruitblik op het proces de komende maanden kwamen uitgebreid aan bod.

Klik hier voor de presentatie over de landschapsstrategie.
Klik hier voor de presentatie over het governancemodel.
Klik hier voor meer informatie over de educatiestrategie.

Met elkaar voor elkaar

Zoals gedeputeerde Berend Potjer het maandag verwoordde: “het gevoel om dit met elkaar voor elkaar te krijgen is heel sterk! Er is nog zeker veel werk te doen, maar het gaat ons lukken! En dan hebben we 2 december hopelijk een feestje.”

Bekijk hier de introductievideo van de bijeenkomst.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht