20 april 2023

Nationaal Park Hollandse Duinen is een fijne plek voor inwoners en toeristen om te recreëren. Tegelijkertijd zorgen al die wandelaars, fietsers en andere recreanten ook voor druk op de natuur. De centrale vraag is dan ook: hoe kunnen we bezoekers een goede ervaring bieden met minimale belasting van de natuur?

De provincie Zuid-Holland en NPHD hebben de handen ineengeslagen om gezamenlijk tot een aanpak van bezoekersmanagement te komen. Specifiek voor NPHD lag de vraag op tafel waar specifieke knelpunten liggen qua drukte en overlast van bezoekers, op de natuur en de bezoekersbeleving. Hierbij speelt draagkracht van het gebied een rol. Op basis van deze draagkrachtmeting kan verder worden onderzocht op welke wijze bezoekersmanagement kan worden ingezet in het park (en de deelgebieden) ten behoeve van een betere bezoekersspreiding.

Tijdens het draagkrachtonderzoek stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat is de huidige situatie op het gebied van bezoekersaantallen, motieven en belevingen in Nationaal Park Hollandse Duinen?
  • Wat is de draagkracht van de natuur voor het recreatieve gebruik in de huidige situatie?

Klik hier voor het rapport met de conclusies en aanbevelingen.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht