In de week van 22 t/m 26 november 2021 vindt de Kennis- & Werkweek Nationaal Park Hollandse Duinen plaats. Een week speciaal voor u als partner vol mogelijkheden om kennis op te doen en ervaringen te delen. We nodigen u van harte uit voor een of meerdere sessies in te schrijven.
 • Alle sessies

  Max. 20 personen, online sessie

  Duinwater, kraanwater, regenwater, zoutwater, slootjeswater, water in de ton. Soms even geen water. Welke verhalen zitten daarachter? Welke verhalen worden al aan kinderen verteld? Welke verhalen zou je graag willen vertellen? Kortom, hoe zorgen we voor een compleet en divers aanbod op het gebied van water voor basisscholen in Hollandse Duinen? We inventariseren wat er al is, we ontdekken hoe we elkaar kunnen versterken en wat we nog kunnen ontwikkelen.

  Max. 30 personen, online sessie

  Een grote diversiteit aan vissen, waterplanten, insecten, reptielen en vogels leven in (de buurt van) het water. Het water(natuur)netwerk draagt daarmee enorm bij aan de biodiversiteit en het versterken van de natuurdoelstellingen van Nationaal Park Hollandse Duinen. We nemen u mee in de ontwikkeling van dit netwerk en bekijken samen wat nodig is om het te vergroten en te versterken.

  Max. 20 personen, op locatie

  Veel mensen hebben het afgelopen jaar hernieuwd kennis gemaakt met Hollandse Duinen in al haar facetten en hebben ervaren hoe waardevol het is om natuur en landschap dicht bij huis te hebben. Maar ook dat de mogelijkheden om erop uit te gaan beperkt zijn en dat we eigenlijk veel meer groene ruimte dichtbij nodig hebben om te kunnen ontspannen of energie en inspiratie op te doen. En om andere delen van natuurgebieden juist de hoognodige rust te geven.

  Tijdens de bestuurdersbijeenkomst van NPHD is dit onderwerp besproken en is door de partners besloten dat we hiermee aan de slag gaan. We zien kansen om te werken aan het beter beschermen van de kwetsbare natuur én aan het verbeteren van de natuurbeleving. We inventariseren welke aspecten hierbij een rol spelen en wat we nodig hebben om hier gezamenlijk aan te werken.

  Max. 20 personen, op locatie

  Boswachter Mark Kras van NPHD-partner Staatsbosbeheer neemt je mee door de geschiedenis en natuur van een van de oudste bossen van Nederland en teven toegangspoort van Nationaal Park Hollandse Duinen. Echt een reis door de tijd! Leer meer over het ontstaan van de oude strandwallen tot de desastreuze gevolgen van De Tweede Wereldoorlog. Maar Mark geeft je ook een kijkje in de keuken van bosbeheer in tijden van klimaatverandering.

  Max. 20 personen, locatie: Staelduinsebos

  In één klap 128 hectare nieuwe natuur erbij in Hollandse Duinen. De toekomst van de Bonnenpolder was tientallen jaren onzeker, maar met het raadsbesluit van de gemeente Rotterdam in oktober is aan deze onzekerheid een einde gekomen. Met het besluit wordt in één van de drukste gebieden van Zuid-Holland een open en groene polder behouden park voor toekomstige generaties. NPHD-partner Stichting Zuid-Hollands Landschap wordt samen met Natuur Begraven Nederland beheerder van het gebied. Jochem van Rijn, projectleider bij ZHL, laat ons dit unieke gebied zien en vertelt hoe de kwaliteit van de natuur in de Bonnenpolder wordt verbeterd en recreatief wordt ontsloten. Hij vertelt over de kenmerken van het gebied, de bijdrage aan Natuur Netwerk Nederland en Natura 2000 doelstellingen, over de kostendragers van deze ontwikkeling en de kantelmomenten in het proces van de afgelopen 10 jaar om tot vaststelling van het bestemmingsplan te komen. Je bent van harte welkom om je te laten inspireren en inzicht te krijgen in wat en wie nodig is om dit soort uitdagende en complexe ontwikkelingen te realiseren.

  Max. 30 personen, online sessie

  Een sessie die inspireert en ons de kansen laat ontdekken van natuurinclusief ontwikkelen in Nationaal Park Hollandse Duinen. Een groene stad is een aantrekkelijke en gezonde stad voor mens, dier en plant. Ruimte is schaars in Zuid-Holland. Door natuurinclusief te ontwikkelen wordt bij stedelijke ontwikkelingen in het ontwerp al rekening gehouden met biodiversiteit en de hoeveelheid groen in, om en aan gebouwen en in wijken. Natuurinclusief ontwikkelen creëert daarmee natuur in plaats van dat het slechts compenseert. In vijf pitches wordt u geïnspireerd hoe dit toe te passen in Hollandse Duinen.

  Max. 20 personen, online sessie

  Wat is een goede parkpoort die past bij Hoek van Holland? Hoe gaan we om met “eenheid en verscheidenheid”, zodat de Hoekse Poort ontwikkeld wordt als een herkenbaar onderdeel van Hollandse Duinen, maar een eigen identiteit en eigen verhaal heeft in Hoek van Holland. Samen met u ontdekken we dit tijdens deze sessie. Interessant voor iedereen die bij de Hoekse Poort betrokken is, maar zeker ook voor wie betrokken is bij of geïnteresseerd is in een van de andere parkpoorten van Hollandse Duinen.

 • Uw gegevens