27 februari 2024

Op 27 februari zetten de gemeenten Westland, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar en het Hoogheemraadschap van Rijnland hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst met Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). De vijf partners leggen hiermee officieel vast dat ze de doelen van NPHD helpen verwezenlijken door zowel een financiële bijdrage te leveren als projecten uit te voeren. NPHD streeft naar een groene, gezonde en duurzame leefomgeving waarin mens en natuur met elkaar zijn verbonden. Wim Drossaert, voorzitter van de stichting NPHD: “Ik ben trots op de krachtige stap van deze organisaties die met woord en daad de schouders onder NPHD zetten.”

Sterkere basis

De gemeenten Westland, Noordwijk, Katwijk en Wassenaar en Hoogheemraadschap van Rijnland zijn al partners van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Op 27 februari ondertekenden ze bovendien een strategische partnerovereenkomst waarmee ze voor meerdere jaren budget toezeggen en zorgen voor meer slagkracht bij projecten die de natuur in het gebied versterken. Hiermee krijgt NPHD een sterkere basis zodat partners kunnen blijven werken aan bestaande en nieuwe ontwikkelingen.

Wim Drossaert, voorzitter van de stichting NPHD: “Dit is een grote stap op onze weg naar een groene, gezonde en duurzame leefomgeving waarin mens en natuur met elkaar zijn verbonden. Ik ben trots op deze organisaties die hier actief en structureel aan gaan bijdragen.”

Een goede balans

De vijf nieuwe strategische partners werken aan ontwikkelingen die de kwetsbare natuur beschermen en tegelijk mensen laten genieten van natuur, landschap en erfgoed.

In Noordwijk gaat het bijvoorbeeld om de herinrichting van de duinpoort Langevelderslag. Katwijk en Wassenaar werken samen aan een groene overgangszone, de Mient Kooltuin in Katwijk en de Groene Zone in Wassenaar. Een uitdagende klus om een goede balans te vinden tussen huidig gebruik, woningbouw en het versterken van het natuurnetwerk. Westland ontwikkelt de Zandmotor als Groen Strand en stimuleert agrotoerisme. Bij al deze gebiedsontwikkelingen deelt Hoogheemraadschap van Rijnland actief kennis en advies over waterkwaliteit, -kwantiteit en biodiversiteit.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht