30 september 2019

Via muurschilderingen in drie fietstunnels worden fietsers van Zoetermeer naar zee al gewezen op de bijzondere flora, fauna en cultuurhistorie in Nationaal Park Hollandse Duinen.

Drie fietstunnels worden de komende periode voorzien van muurschilderingen waarin de verschillende landschappen in Nationaal Park Hollandse Duinen visueel met elkaar verbonden worden. Zo ervaren fietsers in de tunnels al de pracht van de flora, fauna en cultuurhistorie in het gebied Nationaal Park Hollandse Duinen.

Eerste muurschildering in Wassenaarse fietstunnel

De muurschilderingen worden fasegewijs uitgevoerd. Begin oktober starten de werkzaamheden in Wassenaar aan de Houtlaan. Voordat de muurschilderingen aangebracht worden, maakt een schoonmaakbedrijf alle muren schoon. Op de muurschilderingen in deze tunnel worden dieren, flora en fauna afbeeld die in het duingebied van Wassenaar voorkomen. De tweede tunnel die een muurschildering krijgt, is de fietstunnel onder de N44 in Voorschoten. Daarna starten de werkzaamheden in de tunnel onder de Veurseweg (gemeente Voorschoten).

Landschapstafel Duin, Horst & Weide

Landschapstafels zijn een belangrijk samenwerkingsverband om de ambities voor Nationaal Park Hollandse Duinen invulling te geven. De Landschapstafel Duin Horst & Weide is een samenwerking van zes gemeenten (gemeente Wassenaar, gemeente Zoetermeer, gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, gemeente Voorschoten en gemeente Leiden) maatschappelijke organisaties en ondernemers.

Met deze activiteit werken we aan de invulling van de ambitie ‘Gedeeld eigenaarschap’, samen de handen uit de mouwen.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht