17 december 2019

In de Zoetermeerse Meerpolder is een bijenlint ingezaaid naast het nieuwe fietspad. Een feestelijke gebeurtenis georganiseerd door Gemeente Zoetermeer, Hoogheemraadschap Rijnland, Dunea en Nationaal Park Hollandse Duinen. Hierbij kregen we hulp van kinderen van basisschool De Watersnip.

De aanleg van dit bijenlint levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze ambitie ‘robuuste ecologische verbindingen’. Zo kunnen planten en dieren zich verplaatsen van en naar de duinen. Goed voor de biodiversiteit aan weerszijden en de kwaliteit van ons mooie landschap. Dit bijenlint zorgt voor voldoende voedsel voor de bijen én voor kleurrijke bermen.

De duinen zorgen voor ons. Wij zorgen voor de duinen
De duinen zijn belangrijk voor ons water maar ook voor de biodiversiteit. In de duinen tussen Monster en Katwijk zuivert Dunea het water. Beschermd door prachtige natuur. De relatie duinen en de Meerpolder is door de klimaatverandering nog belangrijker. Soorten van koudere gebieden moeten kunnen ‘migreren’ en onze natuurgebieden moeten bereikbaar zijn voor nieuwe soorten. Het bijenlint is daarvoor een mooie start. Vanuit het ‘Econetwerk Hollandse Banen’ worden in de toekomst nog meer bijenlinten langs fietsroutes in de regio gerealiseerd. Deze vormen een natuurlijke verbinding tussen Zoetermeer en de duinen.

Robuuste ecologische verbindingen
De aanleg van het bijenlint naast het nieuwe fietspad in de Meerpolder levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van onze ambitie ‘robuuste ecologische verbindingen’. Hierdoor kunnen planten en dieren zich verplaatsen. Als dit niet kan, door bijvoorbeeld grote barrières zoals een snelweg, raken gebieden geïsoleerd. De populaties planten en dieren zullen – door gebrek aan uitwisseling met andere groepen – hierdoor uiteindelijk minder vitaal worden en dat willen we niet. Ook onze soortrijke duinen hebben veel te bieden: onze belangrijke ‘bron-populaties’ kunnen met de juiste ecologische verbindingen het achterland weer bevolken. Een ontwikkeling die ook de kwaliteit van het landschap helpt te verbeteren.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht