30 maart 2022

Bezoekers van het NPHD komen straks vaker bos- en duinwachters tegen. Staatsbosbeheer en Dunea werken samen in het Rangersteam om Nationaal Park Hollandse Duinen een gastvrij en herkenbaar gezicht te geven. Jaap Wilting, teamleider Stad en Duin bij Staatsbosbeheer, en Eric van Gerrevink, manager duin en omgeving bij Dunea, vertellen wat het Rangersteam afgelopen jaar heeft gedaan en wat de plannen zijn voor de toekomst. Gezamenlijk willen ze het gebied van NPHD zichtbaarder maken bij het publiek. “Zodat de recreant niet het idee heeft dat hij bij twee verschillende partijen op bezoek is, maar dat hij welkom is in een mooi natuurgebied”, aldus Eric van Gerrevink.

Rangers als ambassadeurs
Toen Nationaal Park Hollandse Duinen werd opgericht, ontstond er een aaneengesloten gebied waarin diverse gebiedsbeheerders werkzaam zijn, waaronder Dunea en Staatsbosbeheer. Een jaar eerder was het Groenfonds al opgericht om de krachten van beide organisaties te bundelen en grotere projecten te bekostigen. Een van die projecten is het Rangersteam, waarin sinds 2021 de boswachters van Staatsbosbeheer en de duinwachters van Dunea samenwerken om dit waardevolle gebied te beschermen en te behouden.
Ze werken volgens de rangergedachte van de Nationale Parken in de Verenigde Staten. ‘Ranger’ is meer een werktitel, legt Jaap Wilting uit. Het is de bedoeling dat het publiek de ‘rangers’ buiten vaker tegenkomt en dat ze ambassadeurs en woordvoerders zijn van NPHD. Hiermee krijgt de samenwerking in Nationaal Park Hollandse Duinen letterlijk handen en voeten en een herkenbaar gezicht.

Naar buiten
Dat het belangrijk is om buiten zichtbaar te zijn, staat voor beide heren buiten kijf. “Als bos- en duinwachter sta je met één been in de maatschappij en met één been in het groen”, zegt Van Gerrevink, “jij bent de verbindende factor.” Dunea heeft hiervoor voldoende menskracht, maar bij Staatsbosbeheer moesten twee boswachters samen een groot gebied bedienen Wilting: “Dat was één van de aanleidingen voor het rangerproject. We merkten dat onze boswachters relatief veel tijd besteden aan administratieve werkzaamheden. Ze kwamen steeds minder buiten. In de huidige arbeidsmarkt heb je helaas niet meteen een nieuw team, maar we hebben mazzel gehad. We zijn van ‘anderhalf’ naar vier boa’s gegaan en van twee naar drie boswachters publiek. Zo zijn er meer boswachters buiten aanwezig om toezicht te houden en contact te maken met het publiek. Ook is er meer capaciteit voor educatieve activiteiten. Maar de insteek is ook om te kijken hoe we slimmer kunnen samenwerken.”

Andere bril
Het afgelopen jaar hebben de bos- en duinwachters samen hun activiteiten in kaart gebracht en gekeken hoe ze bepaalde taken kunnen samenvoegen. Daarbij concentreerden ze zich op drie onderwerpen: toezicht en handhaving, recreatie en communicatie. “We hebben bepaald wat we willen bereiken de komende jaren”, zegt Wilting. “De teams gaan dat samen oppakken.”
Het is de bedoeling dat de rangers minder gaan denken vanuit hun eigen organisatie en meer de wensen van de bezoekers van NPHD  voor ogen houden. Ze gaan kijken met een andere bril, de bril van NPHD, zegt Van Gerrevink. “Als je boodschap en de regels maar hetzelfde zijn, dat is het belangrijkste.” In gesprek met het publiek en de media noemen de rangers nu steevast NPHD en ze volgen workshops woordvoering en mediatraining.
Het team is aan het onderzoeken hoe het logo van NPHD op een nette manier in verschillende uniformen kan worden verwerkt. Het is de bedoeling dat NPHD in alle uitingen van beide organisaties zichtbaar wordt. Van auto’s en borden tot social media en blogs. “We kijken daarbij ook hoe andere Nederlandse nationale parken dat doen,” zegt Wilting. “Hoe kun je de huisstijlen op elkaar afstemmen met behoud van de eigenheid van de organisatie?”

Honden en reeën
Afgelopen jaar hebben de rangers al gezamenlijke acties ondernomen. Zo zijn duin- en boswachters met elkaar gaan handhaven om mensen te wijzen op plekken waar je hond wel en niet los mag lopen. Van Gerrevink noemt als voorbeeld van zo’n actie het Panbos in Katwijk, waar het heel druk is met recreërend publiek. “Mensen zwermen vanuit dat gebied uit. Daar zijn we samen gaan surveilleren, in een cirkel om het Panbos heen. We zijn op die manier superzichtbaar, met twee verschillende uniformen maar met dezelfde boodschap. En je ziet nu na een paar maanden al rendement. De reeën die daar horen te lopen, komen weer terug, in plaats van de loslopende honden.”
Een concreet product is een nieuwe landelijk verkrijgbare Falkplankaart waarin alle routes in het hele gebied van het nationaal park zijn opgenomen. Naast een mooie service voor de recreant is het ook een goed middel om het bezoek te spreiden, want mountainbikers zien dat ze in Noordwijk terecht kunnen en mensen die de stad in willen, kunnen in Den Haag de natuur combineren met een bezoek aan de winkels.
In de Week van Nationaal Park Hollandse Duinen organiseerden de teams diverse excursies en vroege vogelwandelingen. Wat door Corona niet kon doorgaan, pakken ze in 2022 alsnog op. Bovendien zit een aantal educatieve producten in de pijplijn.

Ook andere partners aanhaken
Komend jaar willen Van Gerrevink en Wilting verder investeren in teambuilding en zichtbaarheid van de rangersteams in NHPD. “Door onze samenwerking nemen we het voortouw in de hele rangergedachte,” zegt Wilting. “Zo komt er ook een natuurlijk moment om andere partijen aan te haken, zoals gemeente Den Haag en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap.” Van Gerrevink: “Met de successen die we behalen kunnen we partners in NPHD verleiden om onderdeel te worden van dat succes.” Dat maakt het makkelijker de recreatie in het gebied beter te spreiden. En het publiek komt de rangers vaker buiten tegen, waardoor het NPHD steeds meer een gezicht krijgt.

 

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht