17 oktober 2022

Nationaal Park 3.0: Een welkome toevoeging aan de diversiteit van nationale parken?

Beschermde gebieden waarin menselijke invloed beperkt wordt, vormen sinds lang de hoeksteen van natuurbescherming. Deze aanpak heeft de biodiversiteitscrisis echter niet kunnen voorkomen. Daarbij wordt met deze aanpak het beeld gecreëerd dat alleen datgene wat binnen deze beschermde gebieden leeft natuur is. Natuur laat zich echter niet begrenzen, en de menselijke invloed daarop evenmin.

De natuur holt achteruit. Het oppervlak aan natuur neemt af door diverse claims die op de ruimte gelegd worden. De kwaliteit van natuur die behouden is, staat onder zware druk. Het wordt steeds duidelijker dat natuur niet alleen versterkt dient te worden binnen gebieden die aangemerkt zijn als natuur, maar ook daarbuiten.

“Van oudsher is het primaire doel van nationale parken het beschermen van natuur en het bewaken van de landschappelijke kwaliteit. Het aanwijzen van gebieden als ‘natuur’ heeft echter het ongewenste neveneffect dat alles buiten deze gebieden als ‘niet-natuur’ wordt beschouwd. En die kijk op natuur moeten we nu veranderen.”, aldus Georgette Leltz, directeur Nationaal Park Hollandse Duinen.

Nationaal Park 3.0 is een nieuwe benadering tot nationale parken waarin ruimte is voor natuur én mens. Het is een aanvullende benadering om de biodiversiteitscrisis een halt toe te roepen. Een goede leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëren voor mens, plant en dier, dat is het doel van Nationaal Park 3.0.

Het centraal stellen van mens-natuurrelaties in Nationaal Park 3.0 heeft een stimulerende werking voor bewoners, ondernemers en beleidsmakers in het park. Door hen expliciet onderdeel te laten zijn van een nationaal park voelen zij zich betrokken bij ‘hun’ park. Het inspireert tot het creëren van een omgeving waarin milieucondities en natuurkwaliteit op orde zijn. Tegelijk biedt het park een platform voor het aanpakken van de grote maatschappelijke opgaven van deze tijd.

Nationaal Park Hollandse Duinen is een Nationaal Park 3.0. De Zuid-Hollandse duinen vormen de ruggengraat van het park, een natuurgebied van internationale allure en in 2016 uitgeroepen door het Nederlandse publiek tot één van de drie mooiste natuurgebieden van Nederland. Mens en natuur zijn hier nauw verbonden: de strandwallen zijn van oudsher bewoond, steden liggen midden in het duingebied, en een stad als Den Haag herbergt zelf natuurgebieden. Het versterken van de verbondenheid met het voor mensen bekende en vertrouwde landschap is een van de doelstellingen waaraan de ruim 50 partners in Nationaal Park Hollandse Duinen actief werken.

Klik hier voor de samenvatting van het essay
Klik hier voor het essay Nationaal Park 3.0: Een welkome toevoeging aan de diversiteit van nationale parken?

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht