16 september 2019

In het ambitiedocument ‘Waar natuur stad en zee verbindt’ staan onze ambities om het Zuid-Hollandse kustgebied te maken tot een Nationaal Park ‘Nieuwe Stijl. Hoe we dit doen, verwerken we in een programmaplan.

Invulling geven aan de vijftien opgestelde ambities, gebeurt in nauwe samenwerking met partners van Nationaal Park Hollandse Duinen.

De rol van de kernteamleden is hierbij inspirerend, verbindend en faciliterend. Om deze rol invulling te geven, wordt zoveel mogelijk aangesloten bij bestaande netwerken en samenwerkingsverbanden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan landschapstafels. De inzet hierbij is om de juiste projecten geagendeerd te krijgen of om projecten meer allure te geven door ze op te schalen.

Verbinden – versterken – verankeren

Niet voor niets zijn de ambities gerubriceerd onder de thema’s verbinden, versterken en verankeren. Versterken in de zin van ‘beter maken wat al goed is’. Denk hierbij aan de natuur, landschap, cultureel erfgoed (zoals landgoederen, trekvaarten en Atlantikwall). Met het achterliggende idee: door bezoekers deze elementen echt te laten beleven, verbinden ze zich ermee en wordt het een plek waar ze graag willen zijn. Zo komt verankering tot stand in harten en hoofden van mensen.

Meer informatie

Op dit moment leggen we de laatste hand aan het programmaplan. Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact op met Georgette Leltz of Henk Jan Kiewiet.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht