26 maart 2020

Dit jaar wordt een spannend jaar voor Nationaal Park Hollandse Duinen. We willen immers de officiële status van Nationaal Park aanvragen bij het ministerie van LNV. En niet zo maar een Nationaal Park maar een Nationaal Park Nieuwe Stijl. Daarvan zijn nu nog geen vergelijkbare Nationale Parken in Nederland dus het is pionieren. Het is onze ambitie om nog voor het eind van dit jaar de aanvraag in te dienen bij het ministerie en daarvoor is uw inbreng en commitment van groot belang.

Nationaal Park Nieuwe Stijl
Een Nationaal Park Nieuwe Stijl houdt in dat het Nationale Park een geheel landschap omvat, waarin naast de natuurkern(en) ook andere gebruiksvormen mogelijk zijn zoals wonen en agrarisch gebruik. Dit in tegenstelling tot de huidige Nationale Parken die alleen uit natuurgebieden bestaan. Nationaal Park Hollandse Duinen omvat het gehele Zuid-Hollandse kustlandschap, van zee tot de meest landinwaarts gelegen strandwal. In dat landschap werken we samen aan het versterken van de natuur- en landschapswaarden door het onderling verbinden van natuurgebieden en door natuur te verbinden met de stad en erfgoed. En daarbij werken we er hard aan dit nationaal park te verankeren in de hoofden en harten van mensen.

Op weg naar de statusaanvraag
Belangrijke bouwstenen van de statusaanvraag zijn de Landschapsstrategie, een duurzaam ingerichte governance en financiering van de organisatie van NP Hollandse Duinen en het Uitvoeringsprogramma voor de komende jaren. Ook andere elementen nemen we in de aanvraag mee, zoals hoe we om willen gaan met educatie en onderzoek.

Bij al deze facetten van de statusaanvraag is uw mening en commitment van groot belang. Op verschillende momenten zullen wij hierover met u in gesprek gaan. Daar vanuit kunnen we met elkaar werken aan de verdere ontwikkeling van het Nationaal Park en gezamenlijke initiatieven tot bloei komen. Wij benoemen de belangrijkste stappen dat proces.

  • Voor de zomer willen wij de Landschapsstrategie presenteren en hopen we in een gezamenlijke bijeenkomst deze te bekrachtigen. Hiervoor organiseren we in juni een bestuurlijke bijeenkomst en daaraan voorafgaand zijn er diverse online en/of telefonische contactmomenten om input te verzamelen van inhoudelijke experts, bestuurders en andere betrokkenen.
  • Kort na de zomer bespreken we met gebiedspartners de conceptaanvraag zodat we die in het najaar in de diverse bestuurlijke procedures kunnen inbrengen.
  • Op 1 december dient de Provincie Zuid-Holland voor ons de aanvraag in bij het ministerie van LNV.

Vanwege de Corona-maatregelen zullen we waar nodig bijeenkomsten wijzigen in online of telefonische sessies of contacten. Zo verwachten we de vaart te houden in de voorbereidingen.

Heeft u vragen over de statusaanvraag, neem dan contact op met Georgette Leltz.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht