30 juni 2023

Op 19 juni vond de 2023-netwerkbijeenkomst van NPHD plaats. De middag, bij Brasserie Buitenhuis in Valkenburg, werd geopend door dagvoorzitter Antoinette van Dorssen (directeur landgoed Duivenvoorde) en Jacco Knape (wethouder gemeente Katwijk).

Wethouder Knape benoemde hoe prachtig het is om in Nationaal Park Hollandse Duinen te wonen en te recreëren. Veel mensen maken, zonder erbij stil te staan, gebruik van het gebied; ze wandelen door bos en duin, mountainbiken, rijden er paard of liggen op het strand. Knape bedankte alle NPHD-partners voor al het werk dat ze leveren om NPHD te beheren, onderhouden en beschermen.

Herstel van relatie mens-natuur
Harry Boeschoten, Programmadirecteur Groene Metropool bij Staatsbosbeheer, nam de aanwezigen vervolgens mee in de wereld van natuurherstel. De oproep van Harry: bekijk het landschap door de ogen van mens én dier!

Uitdagingen
Tijdens de workshops gingen de aanwezigen aan de slag met uitdagende vraagstukken:

  • Een van de doelstellingen van NPHD is het versterken van de natuur. Hoe kan een ieder bijdragen aan biodiversiteitsherstel?
    Tijdens deze workshop dachten de deelnemers na over welke biotopen en bijbehorende gidssoorten te vinden zijn in NPHD. Interessante discussies volgden over de diversiteit aan biotopen en soorten. Ook werden samenwerkingen buiten de eigen organisaties onderzocht. Al met al handvatten voor meer biodiversiteit in NPHD!
  • De ontwikkeling van NPHD vraagt om droom-, denk- en doekracht. Hoe brengen we voor NPHD het beste van deze perspectieven bijeen?
    Met de deelnemers hebben we in deze workshop als dromer, als realist en als criticus naar het nationaal park gekeken. Inspirerend en goed om te realiseren dat wat je voor de lange(re) termijn droomt ook doekracht en realisme vraagt op de korte termijn.
  • Mens-inclusieve natuur, volgens sommigen essentieel om de natuur en onze eigen leefomgeving beter te beschermen. Hoe kunnen we daar vorm aan geven in ons werk aan NPHD?

Aanwezigen, bedankt voor jullie input en inspiratie! Deze geslaagde middag geeft eens te meer aan dat we met veel energie en vertrouwen samenwerken aan een groter doel!

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht