16 november 2020

Dit jaar werd na tien jaar het natuurherstelprogramma in Monster afgesloten. Dunea startte in 2010 met de uitvoering van natuurherstelprojecten in duingebied Solleveld, gemeente Westland. Het doel was de natuurkwaliteit te verbeteren en weer ruimte te creëren voor kalkarm grijs duin, een belangrijk Natura 2000-habitattype langs de kust.
Het resultaat? Er is een unieke nederzetting ontdekt, verstandhoudingen zijn gegroeid en de natuur heeft weer vrij spel.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht