17 juli 2020

Biodiversiteit in Nederland herstelt zich niet vanzelf. Het vraagt om een systeemverandering die we samen aan moeten pakken. Met boeren, terreinbeheerders, particulieren, onderzoekers en overheden.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft drie zogenoemde ‘living labs’ gehonoreerd binnen het NWA-programma (Nationale Wetenschapsagenda) dat herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied beoogt. Transdisciplinaire consortia van kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties gaan in de praktijk op verschillende plekken in het land de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel onderzoeken. Doen, leren en beter doen staan hierbij centraal.

Het betreft praktijkonderzoek in de Ooijpolderregio in het rivierengebied rond Berg en Dal, het veenweidegebied in de Alblasserwaard en in de Zuid-Hollandse duin- en bollenstreek.
Nationaal Park Hollandse Duinen werkt, samen met andere partijen, aan het herstel van biodiversiteit in deze laatstgenoemde regio:

Living Lab B7: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek
Het doel van Living Lab B7 laat zich het beste samenvatten als het aanleveren van inzichten en KPI’s aan Greenport Duin- en Bollenstreek, Nationaal Park Hollandse Duinen en het Deltaplan Biodiversiteitsherstel om op lokale, regionale en nationale schaal bij te dragen aan de praktijk van biodiversiteitsherstel in landelijk gebied. Er is al veel kennis beschikbaar, de uitdaging van Living Lab B7 is om de reeds beschikbare kennis praktisch toe te passen in het gehele systeem van de bollenteelt.

Klik hier voor meer informatie.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht