17 december 2019

Vanaf nu is er een informatieve publieksfolder over Nationaal Park Hollandse Duinen beschikbaar. Met meer informatie over wat Nationaal Park Hollandse Duinen is en waar we voor staan. Inclusief elf bezienswaardigheden die zo kenmerkend zijn voor het park waar natuur stad en zee verbindt.

Zichtbaarheid is één van de voorwaarden om het park te kunnen verankeren in de hoofden en harten van mensen; de weg om samen de natuur te beschermen en te verbeteren. Daar waar de folder ligt, geeft het betekenis aan de plek: je bent in Nationaal Park Hollandse Duinen. Ook inspireert het voor volgende bezoeken en uitwaaimomenten.

Waar verkrijgbaar?
De folder zal zo snel mogelijk worden verspreid door de stichtingpartners: Provincie Zuid-Holland, Staatsbosbeheer en Dunea. Zij zullen hun locaties voorzien en de locaties van de elf bezienswaardigheden die vermeld staan in de folder. In januari volgen de andere bestuurlijke partners en marketingorganisaties. Vanaf hier bereiken we graag de lokale hotspots voor inwoners en bezoekers (denk aan gemeentelijke informatiepunten, musea en hotels). Kortom, draagt u Nationaal Park Hollandse Duinen een warm hart toe, help dan mee!

Doen

  1. Vermeld Nationaal Park Hollandse Duinen op uw website, inclusief de aard van uw relatie tot het park (partner, sympathisant, inwoner, enz.);
  2. Leg de folder bij uw relevante touchpoints (binnen de grenzen van het Nationaal Park);
  3. Maak dit kenbaar via uw social media-kanalen;
  4. Zijn de folders op? Informeer de gemeente of marketingorganisatie van wie u de folder ontvangen heeft. Zij kunnen een mail sturen naar info@nationaalparkhollandseduinen.nl
    We werken vooralsnog met kleine oplages om een brede verspreiding te realiseren en om grote lokale voorraden te voorkomen.

In de loop van 2020 wordt de kaart met de hotspots ook digitaal vindbaar op onze website www.nationaalparkhollandseduinen.nl.

De folder werd gerealiseerd door communicatie coördinator Esther Witkamp in samenwerking met de NPHD-werkorganisatie en T2 Design uit Katwijk. De opmaak en het drukwerk werd gefinancierd uit het prijzengeld van de verkiezing Mooiste Natuurgebied van Nederland (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht