15 mei 2020

“Zonder natuur geen leven, zonder leven geen natuur”

Berend Potjer (GroenLinks) is sinds 4 september 2019 gedeputeerde natuur en vertegenwoordigt het College van de provincie Zuid-Holland in de samenwerkingsovereenkomst met Stichting Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Wij interviewden hem over zijn werk en zijn binding met Nationaal Park Hollandse Duinen.  

Even voorstellen
Mijn naam is Berend Potjer, gedeputeerde bij Provincie Zuid-Holland en nu ook één van de trekkers van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Zelf woon ik in het centrum Den Haag, dus op steenworp afstand van de natuur van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Als liefhebber van de natuur trek ik er geregeld op uit. Nu, in deze tijden van coronacrisis is het natuurlijk lastig. Wat de crisis wel mooi laat zien is dat je de waarde van natuur haast niet kunt overschatten. We willen met z’n allen een frisse neus, kunnen bewegen en genieten van groen. Zonder natuur geen leven, zonder leven geen natuur.

Of ik een favoriete plek heb in Hollandse Duinen vind ik een lastige vraag. Want er is zo veel moois. Maar als ik er één moet noemen, dan is het Meijendel: het heeft alles. Er is een mooi, natuurlijk, duinbos en strand, het is goed bereikbaar èn beleefbaar.

Een nationaal park midden in de drukste provincie van Nederland
Als drukste provincie met de meeste inwoners van Nederland is het natuurlijk bijzonder om een nationaal park te hebben. We hebben er zelfs twee: Hollandse Duinen en NLDelta.
Nationaal Park Hollandse Duinen is het grootste aaneengesloten natuurgebied in Zuid-Holland. Vanwege de sterke verbinding tussen stad en natuur, zie ik Hollandse Duinen als kenmerkend voor de provincie. Er liggen 14 gemeenten in dit kustgebied, waar een miljoen mensen wonen en werken. Voor deze inwoners is de natuur altijd dichtbij, maar ook schaars en vooral is dit gebied enorm divers. Een plek waar natuur, kunst en cultuur samenkomen.
We streven naar vitale natuur en Hollandse Duinen speelt daar een belangrijke rol in. Zo zijn er in de natuur tussen Hoek van Holland, Den Haag en Katwijk vorig jaar 6812 verschillende soorten planten en dieren geteld, waarvan minstens 14 nooit eerder in Nederland waren waargenomen. Heel belangrijk dat we ons inzetten voor de biodiversiteit. Door bestaande natuurgebieden beter met elkaar te verbinden en deze ook aantrekkelijk en toegankelijk te maken voor bezoekers, kunnen we zorgen voor een betere spreiding van de bezoekers en wordt de kwetsbare natuur ontzien.

Officiële status Nationaal Park
Eind dit jaar willen we de aanvraag indienen voor de officiële status Nationaal Park Nieuwe Stijl.  Het allerbelangrijkste hierin vind ik dat we er met z’n allen voor gaan. Dat wil zeggen met alle partners en partijen: terreinbeheerders, overheden, zoals gemeentes en waterschappen, (recreatie-) ondernemers, marketingorganisaties, maatschappelijke en culturele organisaties.
Door de oprichting van Nationaal Park Hollandse Duinen kunnen we gezamenlijk de zeldzame natuur nog beter beschermen en op een verantwoorde manier openstellen voor recreanten en natuurliefhebbers uit Nederland en ver daarbuiten. Dit doen we door verbinding te zoeken met elkaar en door over grenzen heen te kijken.

De vele beleidsterreinen van een nationaal park
Het Nationaal Park Hollandse Duinen heeft relatie met vele beleidsterreinen, waaronder erfgoed, natuur, recreatie, toerisme, ruimtelijke ordening, mobiliteit, water, landbouw en groen. Ook bij de provincie zijn bijna alle portefeuilles met elkaar verweven. Bij woningontwikkeling moet je ook kijken naar effecten op verkeer, natuur, energie, etc. We realiseren ons dat er op een relatief klein oppervlak veel moet en ook kán. In het geval van de Hollandse Duinen zie je dat sommige zaken op een natuurlijk manier elkaar versterken. Zo gaat in het kustgebied de bescherming tegen de zee al jaren goed samen met duinbeheer en drinkwaterwinning. Maar soms is het ingewikkelder. Zo trekt de kust elk jaar meer toeristen, wat lastig te combineren is met behoud van kwetsbare natuur. Dus afstemming is zeker een uitdaging. Daarom is het nodig dat veel partijen samenwerken. Het oprichten van Nationaal Park Hollandse Duinen kan daarbij een positieve rol spelen.

Persoonlijke wens
Mijn persoonlijke wens voor Nationaal Park Hollandse Duinen is dat ik het fantastisch (mooi / positief) zou vinden als het een toonaangevend en herkenbaar Nationaal Park wordt, waar mensen kunnen genieten omdat daar voor hen de natuur tot leven komt. Een Nationaal Park dat in de volksmond een begrip wordt en waar iedereen trots op is.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht