15 mei 2020

Onlangs interviewden wij Nick de Snoo, Provinciehoofd Staatsbosbeheer Zuid-Holland. We vroegen hem naar de waarde van Nationaal Park Hollandse Duinen en de uitdagingen die voortkomen uit natuur in een van de meest drukbevolkte gebieden van Nederland. Hoe ga je daarmee om en hoe verenig je de taken beschermen en ontwikkelen met elkaar?

Wat betekent werken in Zuid-Holland voor je?

Hoewel ik niet in Zuid-Holland woon, heeft deze provincie een bijzondere plek in mijn hart. Mijn werkzaam leven is hier begonnen. Eerst in het kader van de landinrichting en later in opdracht van het ministerie van LNV. Zo breidde mijn werkgebied zich uit van de eilanden naar het Groene Hart en de rest van Zuid-Holland. Maar niet alleen als werkplek gaat Zuid-Holland mij zeer aan het hart. Wij hebben zo’n mooi land, met zulke prachtige landschappen. En waar in Nederland is er die speciale ligging in de Delta, zo herkenbaar en zo rijk aan zoveel bijzondere natuur als in Nationaal Park Hollandse Duinen.

Wat betekent Nationaal Park Hollandse Duinen voor je?

Nationaal Park Hollandse Duinen is een nieuw nationaal park (en zelfs nog in oprichting), maar voor mij is het wel één van de belangrijkste van Nederland. Nationale parken hebben als doel natuur te beschermen, maar ook om mensen ervan te laten genieten. Waar speelt dat nou meer in Nederland; Top Natuur in combinatie met heel veel mensen? En ja, er is zeker druk op de omgeving, reden om voortdurend te blijven werken aan bescherming en ontwikkeling.
In dit Nationaal Park nieuwe stijl willen en moeten we daaraan werken met vele partners. Immers alleen samen vinden we voortdurend een goede balans in beschermen en ontwikkelen.
Op dit moment zie ik dat we in Zuid- Holland werken om deze unieke balans te bewaren en verder te ontwikkelen. Het Nationaal Park is daarbij van groot belang. Er wonen 3,7 miljoen mensen, veel meer mensen vinden er hun werk of een plek voor een dagje uit of een vakantie.

Niet zo gek, we hebben immers prachtige landschappen vol bijzondere natuur. Regelmatig worden er zelfs nieuwe soorten ontdekt of herontdekt. Onlangs vond onze boswachter Casper Zuyderduyn in Noordwijk nog de eerste hyancintorchis voor Nederland. We weten vaak maar half hoe bijzonder de Zuid-Hollandse Natuur is.
Niet voor niets dus dat deze natuur zelfs op Europese schaal beschermd is. En dat kan natuurlijk best wel eens lastig zijn. Waardevolle natuur betekent immers ook dat niet alles zo maar kan. Maar het doet je wel beseffen dat het om belangrijke waarden gaat waar we een grote verantwoordelijkheid voor dragen.

Hoe gaat u om met die twee uitdagingen; beschermen en ontwikkelen?

We vinden het vanzelfsprekend, dat we kunnen wonen en werken in een groene omgeving, maar dat is het natuurlijk niet. In de omgeving van grote steden zie je in de wereld vaak dat de omgeving verrommelt. Dat agrarische gebieden of natuurgebieden alvast gereserveerd worden voor toekomstige nieuwe ontwikkelingen. De volgende rondweg zit al in de planning, een distributiecentrum ligt op de tekentafel of er wordt druk gerekend aan een nieuw te ontwikkelen zanddepot. In Zuid-Holland en met name in het Nationaal Park Hollandse Duinen is de ambitie dat juist in de omgeving van de grote stad we werken aan top-landschappen waar we van kunnen genieten.

Het Nationaal Park is daar een belangrijk instrument voor. Bij nationale parken hebben we toch allemaal een positief gevoel? Ik wel in ieder geval. Als ik naar het buitenland ga, dan is dat voor mij toch vooral een omgeving waar je veel van verwacht, waar je naar toe wilt!
En dat positieve gevoel is een prachtig startpunt om te zorgen dat dit gebied het waard is en blijft. Laten we die prachtige duingebieden, cultuurhistorie en bijzondere flora en fauna koesteren. Dat kan voor mij alleen door met elkaar in verbinding deze omgeving, en de balans die hier is, te koesteren en te delen.

Ik heb er vertrouwen in dat we dat samen met heel veel partners voor elkaar krijgen. Dit Nationaal park gaat ons steeds meer verbinden. Burgers, gemeenten, organisaties, ondernemers….
Het zou toch mooi zijn als het nationaal park een stuk van onze gedeelde identiteit, onze gedeelde trots is!

Hoe kijkt u naar het Nationaal Park in de huidige tijd?

Als ik kijk naar deze tijd zie ik dat we allemaal moeten wennen aan de veranderingen in de samenleving. Als Staatsbosbeheer zien wij in onze gebieden en die van onze collega beheerders hoe belangrijk het is om naar buiten te kunnen gaan, je hoofd leeg te maken, letterlijk extra zuurstof te krijgen! Als deze coronatijd ons iets leert, is wel dat we niet zonder de Zuid-Hollandse natuur willen en niet zonder kunnen. Of het nu gaat om de laanbomen met grote bonte spechten in de straat, het parkje om de hoek waar de merels zingen of de duinen waar je ’s nachts en zelfs overdag nu het lied van de nachtegalen hoort.

Gelukkig gaat het in de drukte buiten meestal goed. Mensen tonen zich over het algemeen verantwoordelijk en helpen mee om het buiten goed te laten gaan. Ik hoop dat deze zorg steeds meer in de hoofden, harten en handen van mensen gaat zitten. Want alleen samen bouwen we aan een bijzonder Nationaal Park Hollandse Duinen.

Ik vind het een voorrecht om hier met mijn werk aan bij te kunnen dragen. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de miljoenen mensen uit Zuid-Holland, uit Nederland en vanuit de hele wereld die ervan genieten, maar vooral ook voor de vele bijzondere planten en dieren die hier voor hun voortbestaan van afhankelijk zijn.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht