16 november 2023

Voor werk, school, boodschappen of sport: bijna dagelijks gaan we de weg op. In onze omgeving, een van de drukste regio’s van het land, wordt dat wegennet steeds voller. Meer wegen aanleggen om meer auto’s te laten rijden, is allang niet meer dé oplossing. Aan Holland Rijnland de taak om ervoor te zorgen dat we ons over twintig jaar nog goed kunnen verplaatsen, terwijl we het milieu en de natuur sparen. Hoe? Dat vragen we aan Gerard Mostert, als dagelijks bestuurslid van NPHD-partner Holland Rijnland verantwoordelijk voor mobiliteit.

Ook als wethouder van de gemeente Katwijk heeft Gerard Mostert mobiliteit in zijn portefeuille, en Katwijk is één van de dertien gemeenten in de regio Holland Rijnland, waar hij lid is van het dagelijks bestuur. Er staat veel te gebeuren in de regio. ”De komende jaren komen er in Holland Rijnland 30.000 woningen bij en 20.000 banen”, vertelt Mostert. “Maar je kunt niet verstedelijken zonder te investeren in de omgeving, waarin je ook tot rust kunt komen. Dat gaat over de gemeentegrenzen heen, dus het is belangrijk dat we dit samen doen. We maken onderdeel uit van Nationaal Park Hollandse Duinen. Dat is een schitterend gebied en het is belangrijk dat zo te houden, voor onze gezondheid en een duurzame samenleving. We moeten de natuur niet onder de voet lopen.”

De menselijke maat
Mostert wil ervoor zorgen dat we ons op een duurzame manier kunnen blijven bewegen. Daarbij gaat hij uit van de menselijke maat bij het inrichten van de omgeving, door te ontwerpen volgens het STOMP-principe: eerst kijk je naar Stappen (lopen dus), dan Trappen (op de fiets), daarna Openbaar vervoer, dan Mobiliteit delen (combineren van vervoersvormen) en als laatste pas naar de Personenauto. STOMP is ontwikkeld door kennisplatform CROW. Het idee erachter is dat lopen en fietsen klimaatvriendelijk zijn en dat die voorzieningen meer ruimte overlaten voor waterberging en groen.
“Voor Holland Rijnland is onze eerste focus de fiets,” aldus Mostert. “We werken aan goede doorfietsroutes zodat je makkelijk naar werk, school of natuur kunt fietsen. Daarvoor moeten fietspaden breed genoeg zijn, met zo min mogelijk belemmeringen zoals verkeerslichten, liever een tunnel of een brug. Zo stimuleer je dat mensen minder de auto pakken en vaker de fiets.”
Mostert vindt het belangrijk dat wandel- en fietspaden een groene inbedding hebben. “Mobiliteit is niet alleen zo snel mogelijk van A naar B komen, het kan ook ontspannen”, zegt hij. “Met landgoederen, plassen, bossen en duinen is Nationaal Park Hollandse Duinen een schitterende omgeving waarin dat goed kan. Dan is de rit zelf al een beleving.”

Slim combineren
In de volgorde van STOMP komen, na de wandel- en fietspaden, het openbaar vervoer (ov) en gedeelde mobiliteit aan bod. Voor het ov werkt Holland Rijnland aan een toekomstbeeld voor 2040. “Met de bestaande treinstations en de nieuwe hoogwaardige busverbindingen tussen Katwijk, Noordwijk, Leiden en Schiphol, is het de vraag of dat genoeg is”, merkt Mostert op. Daarom is het belangrijk dat je als reiziger diverse vervoersmiddelen slim kunt combineren om op je bestemming te komen, ook als je zelf geen auto of scooter hebt. Dat is wat de M van gedeelde mobiliteit betekent: ‘Mobility as a Service’, oftewel MaaS. Holland Rijnland werkt samen met gemeenten aan voldoende aanbod van alternatieven zoals deelauto’s en deelscooters. Zo wordt het steeds makkelijker om bijvoorbeeld vanaf het treinstation je weg te vervolgen met een deelauto of deelfiets.

Herkenbare bebording
Mostert wil mensen zoveel mogelijk verleiden tot fietsen en lopen en voor autogebruik barrières opwerpen. “Maar in dit drukbevolkte gebied moet je de voorzieningen voor de auto wel op orde houden. In het buitengebied is het bijvoorbeeld soms lastig als je geen auto hebt.” Hij wil geen nieuwe wegen door natuurgebieden aanleggen en zoveel mogelijk parkeerplaatsen aan de randen ervan realiseren. Daarin ziet hij ook goede kansen voor samenwerking met NPHD. “We kunnen samen bedenken hoe we de verbinding naar natuurgebieden zo aantrekkelijk mogelijk maken en waar je het beste de toegang kunt realiseren. Daarbij is het ook belangrijk dat NPHD kenmerkende en herkenbare signalering en bebording gebruikt om mensen de weg te wijzen.”

Wat kunnen de andere NPHD-partners zelf doen om autogebruik tegen te gaan? “Stimuleer je werknemers, klanten of bezoekers om een duurzaam alternatief te kiezen”, is Mosterts oproep. “Daarin kun je een dwingendere rol innemen. Het kan zelfs de waarde van je onderneming en organisatie vergroten. Ik hoop dat we de waarde van een groene en gezonde leefomgeving blijven onderkennen en erin blijven investeren.”

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht