11 mei 2023

Vergroenen, ruimte bieden voor bewegen, ontmoeten, vogels, vlinders en insecten, schaduw en waterinfiltratie. Dat is de droom van Groene Cirkel Groene Gezonde Stad waar verschillende partijen de handen ineen slaan. Een van die partijen is NPHD-partner gemeente Leiden.

Leiden heeft de ambitie om in 2050 klimaatbestendig en groener te zijn met meer ruimte voor biodiversiteit. De eerste resultaten zijn al zichtbaar. Een project waar de gemeente op het dit moment hard aan werkt, is het onderhoud in polderpark Cronesteyn met op een aantal plekken herinrichtingsmaatregelen.

Met circa 120 hectare is het park een belangrijke groenstructuur voor de stad. Door de afwisseling van dicht bosgebied en open weide is er plek voor veel verschillende habitats en soorten. Ook voor mensen is het park een fijne plek. Toeristen kunnen na een bezoek aan een museum even ontspannen in dit groene stukje Leiden en de inwoners maken graag gebruik van het park. Mensen sporten en wandelen er, laten de hond uit en spotten vogels.

In combinatie met de onderhoudsbeurt wordt er op een aantal plekken in het park een nieuwe inrichting gemaakt, waarbij de natuur meer tot zijn recht komt. Zo wordt er in de buitenrand extra bosgebied toegevoegd en is het waterpeil van het weidevogelgebied in het broedseizoen verhoogd. Ook is er kort geleden een paddenpoel aangelegd. Deze paddenpoel creëert nieuw leefgebied voor verschillende amfibieën en insecten. In de nabije toekomst zullen bloem- en rietrijke natuurvriendelijke oevers aangelegd worden in de Oostelijke graslanden. In het Reigersbos wordt een gedeelte ingericht als bijenbiotoop en wordt een ander deel van dit bos aan de natuur en de reigerkolonie overgelaten.

Naast natuurwaardes wordt er ook extra waarde gegeven aan cultuur en historie. Zo wordt de boomgaardstructuur in het Reigersbos uit de jaren ’50 en ‘60 hersteld.

Met de nieuwe inrichting zal polderpark Cronesteyn nog aantrekkelijker worden voor bezoekers en de natuur. Het park zal zo nog meer bijdragen aan de groene en culturele rijkdom van Leiden.

Klik hier voor meer informatie over Groene Cirkel Groene Gezonde Stad.

 

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht