24 september 2019

Eén van onze ambities is het vergroten van de zichtbaarheid en herkenbaarheid van Nationaal Park Hollandse Duinen in het gebied. Uiteraard doen we dit samen met de beheerders. Om een start met deze ambitie te maken, zijn we met een aantal terreinbeheerders om tafel gegaan.

Deelnemers waren medewerkers van Hoogheemraadschap Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland, Dunea, Staatsbosbeheer, Zuid-Hollands Landschap en Gemeente Den Haag. Gekeken is wat er mogelijk is op korte termijn en op lange termijn.

Vervanging of het plaatsen van een nieuw bord lijkt op korte termijn het meest geschikte moment om te beoordelen of het logo van Nationaal Park Hollandse Duinen toegevoegd kan worden. Duidelijkheid voor doelgroepen en stakeholders staat hierbij bovenaan.

Informatiebord natuurlijk en dynamisch duinbeheer

Het nieuw geplaatste informatiebord door Hoogheemraadschap Delfland bleekt geschikt voor toevoeging van het logo van Nationaal Park Hollandse Duinen. Natuurlijk en dynamisch duinbeheer door geiten en schapen past bij onze ambities voor het gebied. Vanaf deze zomer is daarom bovenstaand informatiebord te zien in de duinen van Kijkduin. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht van Hoogheemraadschap Delfland Nieuwe medewerkers in Kijkduin: Geiten en schapen

Blauwe zwemwaterborden

Ook de blauwe zwemwaterborden kwamen ter sprake. Deze staan bij zo’n 100 strandopgangen tussen Hoek van Holland en Hillegom. Binnenkort is het logo van Nationaal Park Hollandse Duinen ook te zien op deze borden:

 

Ook een vlag kan bijdragen aan het vergroten van de herkenbaarheid en zichtbaarheid van Nationaal Park Hollandse Duinen. Zo zijn er een aantal locaties aangeduid waar in het voorjaar een Nationaal Park Hollandse Duinen vlag komt te wapperen.

Meer informatie?

Meer weten over borden en inrichting van het gebied Nationaal Park Hollandse Duinen, neem dan contact op met Henk Jan Kiewiet, programmamanager van Provincie Zuid-Holland.

Met deze activiteit werken we aan de invulling van de ambitie ‘Eén nationaal park’ verder invulling. 

 

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht