1 juli 2021

De Kennis & Werkweek is net achter de rug, en wat was het inspirerend om met zoveel verschillende partners van gedachten te wisselen. In zes sessies hebben we kennis gedeeld en ideeën uitgewisseld. Voor wie de sessies heeft gemist, delen we hier graag de highlights van deze week met u.

Nationaal Park Hollandse Duinen voor dummy’s
Tijdens deze sessie kregen deelnemers van diverse organisaties te horen hoe Hollandse Duinen wil bijdragen aan de kwaliteit van natuur, recreatie en duurzame economie in het gebied.

Verhalen delen
Hoe je wederzijds profijt kunt hebben van elkaars communicatie en de verhalen die je vertelt, konden 25 deelnemers ervaren in de sessies over Storytelling en Dual branding.

Verhalenverteller Arjen Siebel drukte zijn toehoorders op het hart hun verhaal een persoonlijk tintje te geven. Daar klinkt gevoel in door en dat blijft hangen. Zorg verder dat je weet aan wie je je verhaal vertelt, en dat het klopt. Hij gaf de tip om met name over je eerste en laatste zin na te denken – de rest komt dan vanzelf.

Op welke manier de merken van het nationaal park en jouw eigen organisatie elkaar versterken, liet Nicole van Veldhoven zien in het deel over Dual Branding. Als partner in het gebied lift je mee op de positieve associatie van het merk Nationaal Park, je bent deel van een groter geheel en onderscheidt je daarmee van anderen. Hollandse Duinen op zijn beurt heeft baat bij de grotere naamsbekendheid, de toegevoegde waarde en de nieuwe belevingen die elke partner biedt. Samengevoegd wordt zo elk merk zichtbaar en voelbaar sterker.

Pitch in the park
Tijdens ‘Pitch in the park’ lieten enthousiaste ondernemers en projectleiders de deelnemers vijf verschillende hoeken van het park zien.

Marcel Belt, Hoogheemraadschap van Delfland, nam zijn toehoorders mee onder water. Vervuiling van het water verminderen is cruciaal en daarbij kan iedereen helpen, zei Belt: laat bijvoorbeeld geen hondenpoep achter. Ook natuurvriendelijke oevers aanleggen en ruimte creëren voor waterberging zijn ideeën die je als grondeigenaar of -gebruiker in het gebied kunt meenemen. Klik hier voor de pitch van Marcel Belt. Klik hier voor de pitch van Marcel Belt.

Hoe openbaar vervoerbedrijf Arriva werkt aan duurzaamheid in het Nationaal Park vertelde Lieke Wigger. Buslijn 90 tussen Den Haag en Lisse wordt namelijk dé groene lijn van regio Duin- en Bollenstreek. Zo zijn er sinds kort elektrische deelfietsen bij bepaalde haltes beschikbaar.

Quirine Kamphuisen van Noordwijk marketing liet weten trots te zijn op de status van Noordwijk als kuuroord. De heilzame werking van het zeewater is aangetoond, wat een gunstige invloed heeft op de schone lucht, de grond en de natuur. Samen met Nationaal Park Hollandse Duinen gaat Noordwijk aan de slag om de nieuwe doelgroep van mensen die in het najaar en de winter komen kuren aan te trekken. Het eerste tastbare project is de aanleg van een Thalasso-route waarbij je notarisbanken tegenkomt om ontspannen de omgeving op je in te laten werken. Klik hier voor de pitch van Quirine Kamphuisen.

Als programmamanager van de Groene Metropool hield Harry Boeschoten van Staatsbosbeheer een pleidooi om de natuur al bij de voordeur te laten beginnen. De natuur lijkt immers voor veel mensen ver weg. Met een uitgebreid groen- en waterrijk netwerk tussen steden en natuurgebieden wil Staatsbosbeheer de natuur voor iedereen dichterbij halen, bijvoorbeeld bij de Groene Entree van Den Haag.

De laatste pitch was voor Liesbeth Bakker namens NIOO-KNAW en WUR. Zij gaf haar toehoorders mee hoe ze meer ruimte voor biodiversiteit kunnen creëren, bijvoorbeeld door het verminderen van verstening in steden. Landelijke gebieden kun je met wegbermen en watergangen aan elkaar knopen. En als je ruimte geeft aan inheemse soorten is dat goed voor allerlei insecten en vogels.

Magische momenten
In Hollandse Duinen is veel te leren en te ervaren. Educatie stond centraal in een sessie waarin deelnemers samen op zoek gingen naar manieren om magische momenten in het nationaal park te creëren. In de diverse break-out rooms was ruimte om elkaar te ontmoeten en ideeën uit te wisselen. Mensen waren enthousiast om dit een vervolg te geven.

Samenspelen met de natuur
Hoe combineer en verbind je uiteenlopende functies in een gebied? De Mient Kooltuin, een buffergebied voor een nieuwe woonwijk bij Valkenburg, is hiervan een voorbeeld bij uitstek. Roosmarijn Peet deelde in deze sessie haar ervaringen met het opstellen van de gebiedsvisie voor de Mient Kooltuin. Zo kan participatie over de invulling van het gebied een uitdaging zijn. Maar de stelling ‘alleen tegenstanders van de plannen komen naar bijeenkomsten toe’ werd niet onderschreven. In het begin ontbreekt het vaak nog aan een gezamenlijke visie, wat als tegenstand kan voelen. Georganiseerde belangengroepen zijn betrokken en willen hun belang voor het voetlicht brengen.

Parkpoorten
Parkpoorten zijn niet alleen herkenbare, bereikbare en gastvrije toegangspoorten tot Nationaal Park Hollandse Duinen. Ze zijn ook een middel om de recreatiedruk in het park beter te verspreiden, waardoor de kwetsbare natuur meer ontzien wordt. Daarom is het belangrijk om de uitwerking zorgvuldig aan te pakken, was een conclusie van deze sessie, waarbij de lessen van Meijendel waardevol waren.
Voordat je een Poort ontwikkelt, moet je goed nadenken over de scope, de niche en de doelgroep. De basis is een gezamenlijk verhaal met daarbij accenten en thema’s van de verschillende locaties. Zorg ervoor dat poorten elkaar niet beconcurreren, maar juist versterken.

Uit alle verhalen en reacties sprak veel enthousiasme en betrokkenheid. Nationaal Park Hollandse Duinen blijkt een platform waarop mensen graag willen samenwerken. Het park biedt de mogelijkheid om vanuit netwerken te gaan denken in plaats van vanuit locaties. Bewoners, bedrijven en overheden dragen het park. We gaan die positieve energie gebruiken om een mooi vervolg aan deze Kennis & Werkweek te geven. Hartelijk dank aan iedereen die eraan heeft bijgedragen!

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht