4 mei 2021

In het hart van Meijendel, midden in het Nationaal Park Hollandse Duinen vernieuwt Dunea haar bezoekerscentrum De Tapuit. Hiermee wordt De Tapuit de eerste officiële toegangspoort voor NPHD.

De Tapuit wordt sinds 29 januari 2021 verbouwd tot een modern bezoekerscentrum met nieuwe elementen, vernieuwde informatie en meer belevingen van duin en water voor alle doelgroepen. De bestaande inrichting stamt alweer uit 2012 en heeft het einde van haar levensduur bereikt. Met de nieuwe inrichting wil Dunea de recreanten dusdanig activeren dat ze er een top natuurbeleving hebben en vervolgens buiten zelf op ontdekking gaan. Ook wil Dunea haar bezoekers een handelingsperspectief meegeven om thuis aan de slag te gaan met natuur, bewust watergebruik en -besparing.

De Tapuit wordt goed bezocht; 130.000 bezoekers per jaar, maar een groot deel van de bezoekers die vaker dan één keer het bezoekerscentrum opzocht, gaf aan graag vernieuwingen te willen zien, met meer interactieve elementen, meer informatie over flora en fauna, en wandelroutes in het gebied. Ook vonden ze de informatie over het Nationaal Park Hollandse Duinen te beperkt.

“Dunea streeft als duinbeheerder van wereldklasse naar een hoogwaardige kwalitatieve inrichting van het gebied en voorzieningen voor onze recreanten”, zegt Hanneke Oostrum, projectleider van Dunea. “Dit willen wij bereiken met de herinrichting van De Tapuit.” 

Met het project wil Dunea realiseren dat de toegang tot Meijendel overzichtelijker wordt, duidelijker is waar je je bevindt en hoe recreanten in Nationaal Park Hollandse Duinen hun weg beter naar De Tapuit vinden.
Als tweede wil Dunea eenheid in de totaalbeleving. “De uitstraling van de verschillende locaties in de vallei moet gelijk en herkenbaar zijn als onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen”, legt Oostrum uit. Daarnaast biedt de vallei de recreanten een inspirerende beleving waarbij ze nieuwsgierig worden naar duin & water en geïnspireerd worden om rondom het huis water te besparen en biodiversiteit bevorderen.

Duurzaamheid
In de vallei Meijendel minimaliseert Dunea de CO2 voetafdruk van haar eigen activiteiten. Ook in de Tapuit worden maatregelen getroffen die hierbij helpen. Zo komen er waterbesparende toiletten die op termijn regenwater gaan gebruiken om mee door te spoelen.

Voortgang
Voor wat betreft de stand van zaken in De Tapuit vertelt Oostrum: “Alle duinvormige panelen staan. Ook de grote grafische wand van het NPHD hangt. Hierop krijg je een mooie indruk van hoe groot en divers het NPHD is. Vol natuur en cultuur. We zijn nu bezig met het installeren van alle elektrische onderdelen en interactieve elementen.”

Dunea hoopt snel de deuren van De Tapuit, de eerste officiële poort van NPHD, te kunnen openen. Een echt grote opening zal plaatsvinden als ook het Hart van Meijendel de recreant zowel namens Dunea als namens NPHD welkom kan heten in het mooiste natuurgebied in de Randstad: Welkom in Meijendel.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht