Dit project richt zich op de ontwikkeling van de zone ‘van Zee tot Zweth’ en het verbeteren van de verbinding tussen losse gebiedjes in deze zone. Het resultaat is een aaneengesloten park met regionale betekenis, bestaande uit de natuur- en recreatiegebieden De Uithof, Madestein, Ockenburgh, Solleveld en Kijkduin, en een groene route (Parkway) hier doorheen. We onderzoeken ook de mogelijkheden voor een OV-hub met Park-Poort.

Voor het deelgebied Ockenburg, Solleveld en Madestein is gestart met de visie en planvorming. Dunea en Gemeente Den Haag slaan hierin de handen ineen, samen met stakeholders zoals gemeente Westland, Stichting Zuid-Hollands Landschap en Stichting tot Behoud van Historische Buitenplaats Ockenburgh.