In Nationaal Park Hollandse Duinen komen representatieve, herkenbare plekken van waaruit bezoekers het nationaal park kunnen ontdekken: de Park-Poorten. Deze Park-Poorten ontwikkelen we op knooppunten in het Parkwaynetwerk die behalve per fiets ook goed bereikbaar zijn met auto en openbaar vervoer.
Elke poort heeft een informatiepunt waar het verhaal over Hollandse Duinen wordt verteld, toegespitst op de omgeving van de betreffende poort. Op dit moment zijn zeven (mogelijke) Park-Poorten in beeld gebracht.

Park-Poort De Groene Entree
Dit project moet leiden tot een aantrekkelijke toegang tot het nationaal park vanuit station Den Haag CS: via wandel- en fietsroutes door het Haagse Bos en de landgoederenzone, en langs een klein haventje als intro op het grachtensysteem van Den Haag. Dit groene stadsgebied is De Groene Entree, een van
de stadspoorten in het Haagse programma ‘Stadsentrees’. Een Park-Poortgebouw met horeca, informatie over Nationaal Park Hollandse Duinen en vergaderfaciliteiten op de Koekamp vormt een belangrijk onderdeel van deze stadspoort.

In 2021-2022 is de vernieuwde toegang tot de Koekamp opgeleverd. Nieuwe bomen, betere wandel- en fietspaden en het water aan de stationszijde van het Hertenkamp is verlegd. De Koekamp is de groene entree naar het centrum van Den Haag en Nationaal Park Hollandse Duinen.

Park-Poort Hoekse Poort
Dit project vergroot de kennis van en de betrokkenheid van bezoekers bij de kwetsbare natuur en de rijke geschiedenis van het nationaal park. De voorlichting vindt plaats op basis van de kennis van natuur- en erfgoedorganisaties.
Het project draagt bij aan de zonering door het gedrag van bezoekers zo te sturen dat zij de natuur zo min mogelijk verstoren maar er wel van kunnen genieten. We geven een impuls aan de vierseizoenenbadplaats Hoek van Holland en we ontwikkelen de zuid-westhoek van Hoek van Holland, ook met natuur. We stimuleren duurzame verplaatsingen: aansluiting op de metro en overstapmogelijkheden op het fiets- en wandelnetwerk.

Park-Poort Hart van Meijendel
De transformatie van de Brink in de vallei Meijendel (en directe omgeving met het bezoekerscentrum) is er op gericht dit gebied door te ontwikkelen tot een volwaardige Park-Poort van Nationaal Park Hollandse Duinen. Hiermee blijft de vallei Meijendel bijdragen aan de versterking van de recreatieve zonering in het grotere gebied Meijendel. Investeringen vinden plaats in het optimaliseren van recreatieve voorzieningen, de informatievoorziening (vernieuwing bezoekerscentrum, bewegwijzering en vindbaarheid) en duurzaamheid (oplaadpunten auto’s en fietsen, gebruik grijs water en zonnepanelen/ zonneboilers).

In 2021-2022 is de vernieuwde Tapuit opgeleverd. In de volgende fase wordt gewerkt aan een vernieuwde buitenruimte rondom De Tapuit, waar bezoekers beter en veiliger hun weg vinden, binnen Meijendel en naar andere bestemmingen binnen Nationaal Park Hollandse Duinen.