10 mei 2021

Het is inmiddels half mei en net als in de natuur wordt er in Hollandse Duinen hard gewerkt om samen ideeën uit te broeden en initiatieven en projecten tot bloei te brengen. Het is mooi om te zien dat het nationaal park op verschillende manieren zichtbaar wordt in het gebied. Zo rijden sinds kort Arriva-bussen tussen Den Haag en Lisse met bijzondere uitnodiging om het gebied te verkennen. Maar ook de ondernemers die de cursus Gastheer van NPHD hebben gevolgd laten zich in het gebied zien als ambassadeur door het NPHD-schildje op hun locatie op te hangen.

Tegelijk is het ook nog zoeken naar hoe we samenwerking vormgeven met zoveel partners. Met de besturingspartners is dat al uitgewerkt en in de praktijk gebracht. Met de strategische partners zijn de eerste gesprekken gevoerd over de samenwerking, wat we daarin van elkaar kunnen verwachten en hoe we dat vastleggen in een samenwerkingsovereenkomst. Omdat partners heel verschillend zijn en zich richten op uiteenlopende onderwerpen is dit maatwerk. Door de positieve insteek van iedereen heb ik er alle vertrouwen in dat dit op korte termijn ook in kannen en kruiken zal zijn.

Dan de werkorganisatie; het heeft even geduurd maar met de komst van Tineke Hummelen als educatiecoördinator zijn we goed op sterkte gekomen en kan ook de educatie over Hollandse Duinen opgepakt gaan worden. Dat gaat zij in nauwe samenwerking met de educatiepartners doen.

Tineke Hummelen, educatiecoördinator

Het Uitvoeringsprogramma dat vorig jaar is opgesteld is ambitieus en voor lang niet alle genoemde projecten is de financiering rond. Er is daarom een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijkheden om extra fondsen en subsidies te verwerven voor enerzijds het Uitvoeringsprogramma maar ook om de financiële basis van de werkorganisatie te versterken. Het eerste resultaat hiervan is dat er een subsidieteam gevormd is vanuit een aantal partners van Hollandse Duinen. Dit netwerk adviseert en helpt projectleiders over mogelijk aan te vragen subsidies. Dat is echt een mooie steun in de rug, waarvoor dank!
Houd jij je in jouw organisatie bezig met subsidies en wil je ook een steentje bijdragen door deel uit te maken van dit subsidieteam of heb je hier vragen over, neem dan contact op met Soet Huijbregts, programmamanager NPHD.

Helaas zijn we door de Coronamaatregelen nog niet in staat om fysieke bijeenkomsten te organiseren maar de eerste activiteit die we voor en met partners organiseren is een feit. Van 21 tot en met 25 juni is er een Kennis & Werkweek met workshops, kennissessies en inspiratiemomenten bedoeld om meer te weten te komen over Hollandse Duinen, andere mensen te ontmoeten en concreet aan de slag te gaan. Klik hier voor het programma van de week en de aanmeldmogelijkheid.
Ik hoop jullie tijdens deze week te treffen maar nog veel liever de komende tijd ergens in Hollandse Duinen.

Georgette Leltz, directeur Nationaal Park Hollandse Duinen

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht