7 november 2022

Eén van de projecten in de uitvoeringsprogramma van Nationaal Park Hollandse Duinen is het ‘regiopark Van Zee tot Zweth’. Dit gebied ligt aan de zuidkant van Den Haag, op de grens met het Westland en strekt zich uit van de duinen tot de Zweth in Wateringen.

Er ligt een flinke opgave voor dit gebied. Er liggen prachtige natuurgebieden, bossen en een landgoed. De gebieden zijn vrij versnipperd en liggen als een lappendeken naast elkaar. Maar we zien ook dat het gebruik van deze mooie groene plekken toeneemt omdat er meer mensen in de omgeving komen wonen, zowel aan de kant van Den Haag als in het Westland. Nationaal Park Hollandse Duinen ziet kansen om dit gebied een kwaliteitsimpuls te geven. We willen de natuur in het gebied versterken en de mogelijkheden voor recreatie verbeteren. Hierbij ligt de focus in eerste instantie op het gebied Solleveld, Madestein en Ockenburgh. Met een groep ‘regiopartners’ is gewerkt aan een visie voor dit gebied. Deze visie is begin juli vastgesteld in het Haagse College van B&W. U kunt de visie hier terugvinden.

Visie uitgewerkt voor deelgebieden
De visie is uitgewerkt in een aantal schetsontwerpen voor ‘deelgebieden’, namelijk het gebied Puinduinen-Ockenburgh-binnenduinrand en het gebied rondom Madestein- Kleine Plas. Op 10 oktober kwamen belangenbehartigers van o.a. sportclubs, bewonersorganisaties, groene organisaties en recreatieve organisaties bij elkaar om die ontwerpen verder aan te scherpen.

Reageren op projectenportfolio tijdens 2e bijeenkomst
De werkgroep gaat nu met die input verder om een projectenportfolio samen te stellen van realistische deelprojecten, inclusief een begroting. De NPHD-partners willen zich er gezamenlijk voor inzetten om van deze deelprojecten een succes te maken. Aan het einde van dit jaar of begin volgend jaar volgt een tweede bijeenkomst om het concept portfolio te bespreken. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de projectleiders: Irene Mulder van gemeente Den Haag of Bart Engeldorp Gastelaars van Dunea.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht