26 maart 2020

Landschapsarchitect Abe Veenstra stelt voor Nationaal Park Hollandse Duinen een Landschapsstrategie op. In deze video vertelt hij hoe deze ruimtelijke strategie handvatten gaat bieden voor de verdere ontwikkeling van het gebied op de lange termijn en hoe de strategie wordt opgesteld.

Hollandse Duinen is een gebied met bijzondere waarden van natuur, landschap, recreatie en erfgoed. Een gebied ook van strategisch belang voor onze kustveiligheid en drinkwatervoorziening. Maar tegelijk ook een gebied dat onder druk staat. Hoe kunnen we de kwaliteiten in dit gebied behouden en verder versterken? Hoe zorgen we daarbij voor meer samenhang tussen de afzonderlijke delen? Hoe creëren we een goede balans tussen de verschillende functies binnen het gebied zoals natuur, recreatie & toerisme, waterwinning en veiligheid. Diverse experts hebben in maart 2020 vanuit hun inhoudelijke kennis meegedacht over toekomstige ontwikkelingen en kansen die het Nationaal Park ruimtelijk zouden kunnen versterken.

Samen ontwerpen
In verschillende stappen wordt in de komende maanden toegewerkt naar de Landschapsstrategie. Daarbij worden op verschillende momenten deskundigen, bestuurders en gebruikersgroepen uit het gebied betrokken. In april 2020 worden de eerste scenario’s uitgewerkt en, in verband met de Corona-maatregelen, digitaal voorgelegd aan diverse stakeholders. De Landschapsstrategie is onderdeel van de aanvraag van de officiële status die aan het eind van het jaar wordt aangevraagd bij het ministerie van LNV.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht