15 december 2020

Spanjaardsduin in ’s Gravenzande; hier is het alsof je Nederland opnieuw ziet ontstaan. De wind krijgt hier vrij spel voor nieuwe duinvorming. Zand wordt verplaatst door de wind, de waterstand verandert, planten en dieren vestigen zich.

Om het duin niet helemaal dicht te laten stuiven met zand zodat een vochtige duinvallei en grijze duinen kunnen ontstaan vindt vastlegging van het duin plaats. Stichting Zuid-Hollands Landschap, de beheerder van het Spanjaardsduin, heeft hierbij gebruik gemaakt van maaisel onder andere afkomstig van Solleveld en Meijendel. In dit maaisel zitten ook verschillende doelsoorten voor de vochtige duinvalleien. Normaal gesproken wordt dit maailsel afgevoerd naar de groen recycling. Een mooie win-win situatie dus voor NPHD-partners Dunea en Stichting Zuid-Hollands Landschap!

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht