2 februari 2021

Met het indienen van de statusaanvraag bij het Ministerie van LNV heeft Nationaal Park Hollandse Duinen een belangrijke mijlpaal bereikt. Dit betekent echter niet dat we er nu zijn. Nee, juist nu is het tijd om flink aan de slag te gaan. Voor het daadwerkelijk realiseren van een veerkrachtig en aantrekkelijk nationaal park is de inrichting van de werkorganisatie en (extra) financiering van groot belang.

Nieuwe samenwerkingspartners

We zijn zeer verheugd dat per 1 januari het Hoogheemraadschap van Delfland, Hoogheemraadschap van Rijnland en Gemeente Den Haag toetreden als besturingspartners van Nationaal Park Hollandse Duinen. Samen met Dunea, Staatsbosbeheer en Provincie Zuid-Holland vormen zij de kern van de organisatie en geven Hollandse Duinen een solide basis van waaruit de projecten van het uitvoeringsprogramma worden gerealiseerd.

Inrichting werkorganisatie

De nieuwe werkorganisatie wordt op dit moment ingericht. Een compact team die er is om te initiëren, aanjagen, agenderen en verbinden. De werkorganisatie biedt een platform waarop de gebiedspartners elkaar ontmoeten en samenwerken. Dit team bewaakt de samen­hang en continuïteit van het Uitvoerings­programma. Daarnaast is het de taak van de werkorganisatie om nieuwe initiatieven en activiteiten van partners in het gebied ‘op de radar’ te krijgen of waar nodig te initiëren. Zo kunnen initiatieven met el­kaar verbonden worden en, als dat meer­waarde oplevert, worden opgeschaald naar een groter gebied. Verder richt de werkorganisatie zich op relatiebeheer en fondsenwerving, het verder ontwikkelen van de herkenbaarheid, communicatie en marketing in en voor het park, evenals relatie. De besturingspartners zijn de opdrachtgevers voor de werkorganisatie.

Georgette Leltz is ook voor komend jaar aangesteld als directeur van Stichting NPHD. Marian Hage en Charissa Koolen vormen de marketing&communicatie afdeling van de organisatie. Twee vacatures, voor programmamanager en fondsenwerver, worden momenteel ingevuld. De programmamanager is de initiator en aanjager van de uitvoering van beschreven projecten en programma’s die in het Uitvoeringsprogramma 2021-2025 zijn opgenomen. De fondsenwerver speelt een sleutelrol in de ontwikkeling van Hollandse Duinen: er is extra financiering nodig en de lat ligt hoog. Deze collega zoekt en vindt subsidiemogelijkheden, fondsen en andere financiële bronnen.
De nieuwe collega’s stellen we in de volgende nieuwsbrief graag aan u voor.

Projecten 2021

Er wordt door de partners al hard gewerkt aan de projecten van het uitvoeringsprogramma. Stuk voor stuk projecten die een flinke bijdragen aan het realiseren van de ambities voor Nationaal Park Hollandse Duinen. Van de 12 strategische projecten worden de projectdoelen aangescherpt, de projectorganisaties verder ingericht en een gedetailleerdere kostenraming opgesteld.
Ook gaan we in 2021 met volle kracht vooruit om de naamsbekendheid van en betrokkenheid bij Nationaal Park Hollandse Duinen te vergroten. Nieuwe initiatieven en activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van het park verbinden we met elkaar.

Heeft u vragen of suggesties over Nationaal Park Hollandse Duinen, dan horen we het graag. Stuur daarvoor een email naar info@nationaalparkhollandseduinen.nl.

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht