23 januari 2023

De mix van natuurlijke en door de mens gevormde landschappen maakt Nationaal Park Hollandse Duinen uniek. Hier ervaar je de wisselwerking tussen mens en natuur. Dit heeft studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag geïnspireerd het verhaal achter het nationaal park te verbeelden.

Studenten van de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag hebben september 2022 Nationaal Park Hollandse Duinen bezocht. Dit deden zij in het kader van het vak Field Research. De studenten werden uitgedaagd tijdens een tocht van Den Haag naar Noordwijkerhout te registreren wat hen fascineerde aan het park en dit te vertalen in een ontwerp.

Diverse landschappen passeerden tijdens de tocht de revue: steden, duinen, landgoederen, strand en zee. De studenten kregen dus een goed beeld van de diversiteit van het park en de wisselwerking tussen mens en natuur. Dit riep diverse vragen bij de studenten op, die veelal niet uit Nederland afkomstig waren en daardoor met een geheel frisse blik naar het park keken. De studenten waren onder andere gefascineerd door de zichtbaarheid van de menselijke invloed op het landschap via bijvoorbeeld wandelpaden en drinkwaterpunten. Maar ook in de mate waarin geluiden als aangenaam of onaangenaam ervaren worden, en hoe dit samenhangt met de herkomst van het geluid: uit de stad of uit de natuur.

De studenten hebben individueel hun eigen ervaring vertaald in een ontwerp, waarin zij uitbeeldden hoe de mens zich relateert tot het landschap. Dit leverde een grote variatie aan kunstwerken op, die werden tentoongesteld in een tijdelijke expositie op 16 en 17 december 2022 in de KABK. Via video, geluid, teksten, en installaties werd het verhaal achter het nationaal park op geheel unieke wijze verteld.

Het versterken van de verbondenheid met het voor mensen bekende en vertrouwde landschap is een van de doelstellingen waaraan in Nationaal Park Hollandse Duinen actief gewerkt wordt. Bij de opening van de expositie was daarom directeur van het nationaal park Georgette Leltz aanwezig: “Mooi om te ervaren hoe kunst een rol kan spelen als manier om te communiceren over het verhaal achter Nationaal Park Hollandse Duinen. De wijze waarop een spiegel wordt voorgehouden vind ik inspirerend en verdiepend, ik kan me voorstellen dat anderen dit ook zo kunnen ervaren.”

Nieuwsoverzicht

Andere nieuwsberichten

Nieuwsoverzicht